Oświetlenie awaryjne – o czym pamiętać?
Blog

Skontaktuj się z nami

20-04-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Zamontowane oświetlenie awaryjne pełni niezwykle istotne funkcje w budynku. Dzięki niemu wzrasta poziom bezpieczeństwa użytkowników danego obiektu, w razie ewentualnej awarii zmniejsza ono ryzyko paniki osób odwiedzających budynek, a także pozwala na sprawne dotarcie do miejsca, w którym doszło do awarii, oraz jej usunięcie. Należy jednak pamiętać, że prawo reguluje wiele kwestii dotyczących oświetlenia awaryjnego. O czym zatem trzeba pamiętać?Regulacje prawne dotyczące oświetlenia awaryjnego W polskim systemie prawnym nie ma wielu ustaw, w których uregulowany został problem oświetlenia awaryjnego. Tego rodzaju dyspozycje można jednak znaleźć w licznych rozporządzeniach, których przedmiotem są zasady ochrony przeciwpożarowej w budynkach, warunków technicznych oświetlenia w budynkach użytku publicznego czy wymagań dla kabli elektroenergetycznych oświetlenia.


W tym miejscu warto zwrócić uwagę na następujące akty prawne:


1. ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, w której uregulowano między innymi następujące kwestie:

  • zapobieganie pożarom, klęskom żywiołowym lub innym miejscowym zagrożeniom;
  • organizację ochrony przeciwpożarowej;
  • działania ratownicze podczas awarii lub sytuacji zagrożenia;
  • uprawnienia strażaków i członków ochotniczej straży pożarnej;
  • świadczenia rzeczowe i finansowe;

2.rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 30 maja 2000 roku, którego przedmiotem są między innymi wymagania dla kabli elektroenergetycznych i oświetlenia awaryjnego, a także zasady montażu tego rodzaju instalacji w tunelach;


3. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku, w którym znajduje się wykaz urządzeń dopuszczonych do użytku wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego dopuszczenia;


4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku, w którym określono między innymi warunki zasilania budynków, a także wymagania wyposażenia budynków użyteczności publicznej w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne po zaniknięciu oświetlenia podstawowego;


5. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 roku, w którym znajdują się między innymi wymogi dotyczące znaków bezpieczeństwa oraz opraw oświetlenia awaryjnego;


6. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, na mocy którego zaliczono instalację oświetlenia ewakuacyjnego do katalogu urządzeń przeciwpożarowych.


Warto więc zapoznać się z tymi aktami przed podjęciem decyzji o montażu instalacji oświetlenia awaryjnego, aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Co więcej, należy również pamiętać, że oświetlenie powinno spełniać odpowiednie normy.


Na co należy zwrócić szczególną uwagę?Zasadniczą funkcją instalacji oświetlenia awaryjnego jest poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z danego budynku w sytuacji nieprzewidzianej, na przykład, gdy dochodzi do jakiejś usterki technicznej. Już na etapie projektowania takiej instalacji warto wziąć pod uwagę pewne kwestie, które sprawią, że będzie ona pracować wydajnie i zapewni bezpieczeństwo użytkownikom. Należy bowiem pamiętać o różnej wydolności wzroku osób, które mogą znajdować się w budynku, w szczególności problem ten dotyczy osób starszych, które nierzadko mają kłopoty ze wzrokiem. W związku z tym elementy oświetlenia powinny świecić wystarczająco mocno, aby tego typu osoby mogły je bez wysiłku dostrzec. Co więcej, oświetlenie awaryjne powinno działać przynajmniej przez godzinę od chwili jego uruchomienia, aby zapewnić wszystkim możliwość bezpiecznego opuszczenia budynku. Wszelkie znaki wskazujące na przykład kierunek wyjścia powinny być proste oraz czytelne dla wszystkich. Ponadto na osobie zlecającej montaż instalacji oświetlenia awaryjnego spoczywa obowiązek sprawdzenia wszystkich parametrów oświetlenia awaryjnego na drodze pomiarowej lub zweryfikowanie ich sprawności z danymi katalogowymi.


Oświetlenie awaryjne stanowi jedną z podstaw bezpieczeństwa budynków, które są odwiedzane przez wiele osób. Nikt bowiem nie jest w stanie przewidzieć, kiedy dojdzie do jakiejś usterki, jednakże należy być przygotowanym do zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym. Oświetlenie awaryjne jest w tym niezwykle pomocne.