Opieka naprzemienna a podział świadczenia 500+.

Blog

Skontaktuj się z nami

16-03-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Gotowe pomysły na biznes prosto do Twojej skrzynki

Wyślij

Opieka naprzemienna jest uznawana przez wiele osób za optymalny model sprawowania pieczy nad dziećmi. W razie jej zastosowania pojawia się problem dotyczący świadczenia wychowawczego zwanego powszechnie „500+”. Skoro dziecko przebywa u każdego z rodziców taką samą ilość czasu, do którego z nich powinny trafiać środki z tego programu? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w tym artykule.Czym jest opieka naprzemienna?


Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera definicji opieki naprzemiennej. Niemniej jednak wyjaśnienie tego pojęcia nie powinno przysparzać wielu trudności. Mianowicie opieka naprzemienna polega na tym, że dziecko przebywa przez określony czas, na przykład 2 tygodnie, u matki, a następnie taki sam czas u ojca.


O możliwości zastosowania pieczy naprzemiennej zawsze decydują okoliczności danej sprawy. Najważniejszym czynnikiem jest oczywiście dobro dziecka. Psychologowie wskazują jednak, że tego typu rozwiązanie ma wiele zalet z punktu widzenia prawidłowego rozwoju małoletniego. Wśród nich jest przede wszystkim możliwość indywidualnego kontaktu dziecka z każdym z rodziców, a także z dalszymi członkami rodzin, na przykład z dziadkami. Jest to również poważne ułatwienie dla rodziców. Dzięki przewidywalności dotyczącej wykonywania pieczy mogą oni podjąć pewne plany związane nie tylko z wychowywaniem dzieci, ale i swoim życiem osobistym czy zawodowym.


Opiekę naprzemienną najlepiej jest ustanowić w formie porozumienia wychowawczego. Tego rodzaju dokument przygotowują wspólnie rodzice dziecka, nierzadko korzystając przy tym z pomocy prawników, a następnie go podpisują. Jeżeli jednak rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia, wówczas o opiece naprzemiennej może zdecydować sąd.Opieka naprzemienna a 500+.


Środki wypłacane z rządowego programu 500+ stanowią realne wsparcie dla wielu rodziców. Dzięki tym pieniądzom mogą oni sfinansować na przykład zajęcia pozalekcyjne czy też wakacyjne wyjazdy dla swoich pociech. W razie rozstania rodziców środki te trafiają do tego z nich, z którym na stałe mieszka dziecko. Co jednak w przypadku sprawowania opieki naprzemiennej?


Otóż jak postanowiono w art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.


Istnieje jednak możliwość, aby rodzice porozumieli się w kwestii części świadczenia, jakie przypada każdemu z nich. Rozwiązanie to jest stosowane przede wszystkim wówczas, gdy pomiędzy dochodami rodziców istnieją znaczące dysproporcje.


Świadczenie wychowawcze z programu 500+ stanowi dla wielu rodziców poważny zastrzyk gotówki, który pozwala zaplanować większe wydatki związane z wychowywaniem dzieci. Pobieranie go możliwe jest także w razie rozwodu rodziców, bez względu na model sprawowania opieki nad dziećmi. W przypadku pieczy naprzemiennej wysokość świadczenia może zostać podzielona na pół bądź też w innym stosunku.