Opieka naprzemienna a podział świadczenia 500+.
Blog

Skontaktuj się z nami

16-03-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Opieka naprzemienna jest uznawana przez wiele osób za optymalny model sprawowania pieczy nad dziećmi. W razie jej zastosowania pojawia się problem dotyczący świadczenia wychowawczego zwanego powszechnie „500+”. Skoro dziecko przebywa u każdego z rodziców taką samą ilość czasu, do którego z nich powinny trafiać środki z tego programu? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w tym artykule.Czym jest opieka naprzemienna?


Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera definicji opieki naprzemiennej. Niemniej jednak wyjaśnienie tego pojęcia nie powinno przysparzać wielu trudności. Mianowicie opieka naprzemienna polega na tym, że dziecko przebywa przez określony czas, na przykład 2 tygodnie, u matki, a następnie taki sam czas u ojca.


O możliwości zastosowania pieczy naprzemiennej zawsze decydują okoliczności danej sprawy. Najważniejszym czynnikiem jest oczywiście dobro dziecka. Psychologowie wskazują jednak, że tego typu rozwiązanie ma wiele zalet z punktu widzenia prawidłowego rozwoju małoletniego. Wśród nich jest przede wszystkim możliwość indywidualnego kontaktu dziecka z każdym z rodziców, a także z dalszymi członkami rodzin, na przykład z dziadkami. Jest to również poważne ułatwienie dla rodziców. Dzięki przewidywalności dotyczącej wykonywania pieczy mogą oni podjąć pewne plany związane nie tylko z wychowywaniem dzieci, ale i swoim życiem osobistym czy zawodowym.


Opiekę naprzemienną najlepiej jest ustanowić w formie porozumienia wychowawczego. Tego rodzaju dokument przygotowują wspólnie rodzice dziecka, nierzadko korzystając przy tym z pomocy prawników, a następnie go podpisują. Jeżeli jednak rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia, wówczas o opiece naprzemiennej może zdecydować sąd.Opieka naprzemienna a 500+.


Środki wypłacane z rządowego programu 500+ stanowią realne wsparcie dla wielu rodziców. Dzięki tym pieniądzom mogą oni sfinansować na przykład zajęcia pozalekcyjne czy też wakacyjne wyjazdy dla swoich pociech. W razie rozstania rodziców środki te trafiają do tego z nich, z którym na stałe mieszka dziecko. Co jednak w przypadku sprawowania opieki naprzemiennej?


Otóż jak postanowiono w art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.


Istnieje jednak możliwość, aby rodzice porozumieli się w kwestii części świadczenia, jakie przypada każdemu z nich. Rozwiązanie to jest stosowane przede wszystkim wówczas, gdy pomiędzy dochodami rodziców istnieją znaczące dysproporcje.


Świadczenie wychowawcze z programu 500+ stanowi dla wielu rodziców poważny zastrzyk gotówki, który pozwala zaplanować większe wydatki związane z wychowywaniem dzieci. Pobieranie go możliwe jest także w razie rozwodu rodziców, bez względu na model sprawowania opieki nad dziećmi. W przypadku pieczy naprzemiennej wysokość świadczenia może zostać podzielona na pół bądź też w innym stosunku.