Kiedy powstaje odpowiedzialność członka zarządu? | 2022
Blog

Skontaktuj się z nami

23-12-2021
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Oczywiście, aby członek zarządu odpowiadał za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą zajść określone warunki. W szczególności musi dojść do sytuacji, w której nastąpiła nieskuteczna egzekucja, a członek zarządu, pomimo wystąpienia stanu niewypłacalności, nie złożył w terminie ustawowym wniosku o ogłoszenie upadłości tej spółki (lub o otwarcie postepowania układowego lub restrukturyzacyjnego). Wiele aspektów jest spornych, jak np.: kiedy wystąpiła niewypłacalność? Czy wierzyciel poniósł szkodę pomimo braku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości? Kiedy członek zarządu mógł mieć świadomość o stanie niewypłacalności? Z wszystkich tych ocennych zagadnień należy jednak wyłonić kilka zdarzeń, które, jeśli się spełnią, istnieje ogromne ryzyko odpowiedzialności członka zarządu. Każdy członek zarządu powinien więc wystrzegać się następujących sytuacji (mogą wystąpić łącznie, ale czasami wystarczy, że wystąpi tylko jedna z nich), które powstaną za czasów pełnienia przez niego funkcji lub może się okazać, że powstaną zaraz po ustaniu mandatu:


1. Istnienie egzekucji innych zobowiązań, nawet częściowo skutecznych

2. Istnienie nieskutecznych egzekucji (to oczywiste)

3. Zaległości z podatkami – dotyczy wszystkich należności podatkowych, ale szczególnie tych płaconych co miesiąc

4. Zaległości w ZUS

5. Brak zapłat wynagrodzeń dla pracowników

6. Wieloletnia strata ujęta w rachunku wyników (rachunek zysków i strat)

7. Każda z wyżej wymienionych przesłanek odpowiedzialności ulega „wzmocnieniu”, jeśli okaże się, że po jej ustaleniu biegły sądowy ustali nieprawidłowo prowadzoną dokumentacje lub niekompletną dokumentację, a także, gdy sprawozdania finansowe nie były terminowo składane do sądu rejestrowego.Niniejszy blog służy tylko celom informacyjnym. Jeśli chcecie Państwo uzyskać pełną usługę prawną dla konkretnego przypadku - proszę o kontakt 603 928 501 lub mail bezpośredni: t.koson@conselion.pl.