Niespodziewane sytuacje na budowie – jak sobie z nimi poradzić?
Blog

Skontaktuj się z nami

18-08-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Budowa domu to poważna inwestycja, na którą składa się wiele elementów. Podczas jej realizacji nierzadko dochodzi do nieprzewidzianych sytuacji, które mogą zakłócić ten proces. Jak sobie z nimi poradzić, aby nie doszło do powstania problemów natury prawnej? W niniejszym artykule można znaleźć garść przydatnych porad. 


Problem z kierownikiem budowy


Osoby będące kierownikami budowy to zwykle profesjonaliści, którzy sumiennie wywiązują się ze swoich obowiązków. Niemniej jednak czasami może się zdarzyć, że osoba pełniąca tę funkcję sprawia problemy swoim zachowaniem. Kierownik może bowiem na przykład nie pojawić się na miejscu w umówionym czasie, bądź też zwyczajnie nie można się do niego dodzwonić. Tego rodzaju sytuacje są nie tylko stresujące, ale mogą też rodzić problemy formalne.


W takim wypadku inwestor ma prawo do zmiany kierownika budowy. Jak to zrobić? Otóż wystarczy wypowiedzieć zawartą z nim wcześniej umowę. Co więcej, można mieć kilku kierowników budowy do poszczególnych jej etapów, aczkolwiek praktyka pokazuje, że najlepiej jest wówczas, gdy całą inwestycję nadzoruje jedna osoba. Należy pamiętać, iż o zmianie kierownika budowy trzeba powiadomić nadzór budowlany, a ponadto odnotować ten fakt w dzienniku budowy.


Kłopoty z wykonawcami Budowa domu wiąże się z koniecznością skorzystania z pomocy wielu wykonawców. Nie wszyscy z nich są jednak solidni, co rodzi poważne problemy dla inwestora. Najlepszym tego przykładem jest niedotrzymywanie określonych w umowie terminów ukończenia poszczególnych prac.


Żeby zabezpieczyć się przed tego rodzaju kłopotami, należy dokładnie przygotować umowę. Warto w niej określić harmonogram prac i sposób wypłaty wynagrodzenia wykonawców, a ponadto zastrzec kary umowne. Załącznikiem do umowy powinien być starannie przygotowany kosztorys.


Jeżeli wszystkie te kwestie zostaną szczegółowo uregulowane w umowie i wykonawca dopuści się nieprawidłowości w realizowaniu jej postanowień, wówczas inwestor może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Przydatne będą jednak dowody, na przykład w postaci fotografii, zeznań świadków lub wpisów w dzienniku budowy.


Kontrola nadzoru budowlanegoIstnieje taka możliwość, że po rozpoczęciu budowy inwestor otrzyma zawiadomienie o kontroli nadzoru budowlanego lub zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. W takim przypadku dobrze, aby podczas wizyty inspektora nadzoru budowlanego obecny był kierownik budowy. Inspektor z całą pewnością zechce zapoznać się z treścią dziennika budowy, w związku z czym powinien on być prowadzony w sposób rzetelny.


Z kontroli sporządza się protokół. Następnie nadzór budowlany może wydać decyzję niekorzystną dla inwestora, na przykład o wstrzymaniu realizacji inwestycji. W takim przypadku przysługuje prawo wniesienia odwołania do wojewódzkiego inspektoratu.


W czasie budowy zawsze mogą pojawić się sytuacje nieprzewidziane, które wywołują stres i problemy natury formalnej. Warto mieć zatem na uwadze, jakie niespodzianki mogą się przytrafić, aby przygotować się na ich wystąpienie. Ewentualnie w razie zajścia jakiegoś nieprzewidzianego zdarzenia warto skonsultować się z prawnikiem.