Na co uważać podczas odbioru domu od dewelopera?

Blog

Skontaktuj się z nami

20-07-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Zakończenie budowy domu powinno zakończyć się jego odbiorem. Polega on na formalnym sprawdzeniu wszelkich ewentualnych wad i usterek nieruchomości oraz wpisanie ich do protokołu zdawczo-odbiorczego w celu ich usunięcia. Na co zatem należy zwrócić szczególną uwagę podczas odbioru domu od dewelopera?

Przekazanie nieruchomości


Odbiór domu jest czynnością, która następuje po jego wybudowaniu. Odbywa się on w ustalonym w umowie terminie, a jeśli takiego ustalenia nie poczyniono, w terminie dogodnym dla dewelopera i kupującego.


Podczas odbioru sporządza się protokół z dokonania tej czynności. Wpisuje się do niego wady i usterki nieruchomości, a także określa czas, w którym wykonawca zobowiązuje się je usunąć. W razie stwierdzenia wad, które uniemożliwiają rozpoczęcie wykańczania domu i jego dalsze użytkowanie, nabywca ma prawo odmówić odbioru do czasu ich naprawienia.


Protokół jest sporządzany w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Gdyby jednak później, po jego podpisaniu, zostały wykryte jakieś wady, należy je zgłosić deweloperowi w terminie miesiąca od ich stwierdzenia. W razie przekroczenia tego terminu należy liczyć się z utratą prawa do skorzystania z gwarancji oraz rękojmi.


Na co należy zwrócić uwagę?


Podczas odbioru domu należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie, które mogą budzić liczne wątpliwości. Mianowicie chodzi tutaj o:

  • zgodność wymiarów poszczególnych pomieszczeń z projektem;
  • zgodność grubości ścian;
  • prawidłowe działanie instalacji elektrycznej;
  • łatwość otwierania i uchylania okien oraz drzwi;
  • wykonanie niezbędnych dopływów i odpływów;
  • szczelność instalacji hydraulicznej;
  • brak nierówności na ścianach oraz zarysowań na tynku;
  • równość podłóg;
  • prawidłowe działanie wentylacji;
  • wykonanie obróbek blacharskich oraz montaż rynien i rur spustowych.

Oczywiście nie każdy, kto kupuje dom, ma odpowiednią wiedzę z zakresu budownictwa. Z tego względu warto poprosić o pomoc specjalistę, który pomoże wykryć ewentualne wady i usterki.


Odpowiedzialność za ewentualne wady


W myśl regulacji zawartych w Kodeksie cywilnym odpowiedzialność za ewentualne wady spoczywa na sprzedawcy nieruchomości w okresie 3 lat, licząc od dnia jej wydania. W razie wykrycia przez nabywcę wad może on żądać ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Gdyby jednak naprawa wymagała poniesienia nadmiernych kosztów, sprzedawca może odmówić jej dokonania. Jeżeli natomiast wady są na tyle poważne, że uniemożliwiają korzystanie z budynku w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, a ponadto deweloper nie usunie ich w wyznaczonym terminie, nabywca może odstąpić od umowy.


W sytuacjach spornych pomiędzy deweloperem a kupującym może przydać się dokumentacja fotograficzna oraz opinia sporządzona przez rzeczoznawcę. W razie ewentualnego postępowania przed sądem będą one stanowić podstawę podnoszonych roszczeń.


Zakup domu od dewelopera to nierzadko najpoważniejsze przedsięwzięcie w życiu człowieka. Nic więc dziwnego, że każdy chciałby jak najlepiej się do tego przygotować. Szczególnie istotną rzeczą jest odbiór inwestycji. Wszelkie nieprawidłowości z nią związane należy zgłosić do protokołu, aby następnie móc żądać ich usunięcia.