Księga wieczysta – czym jest i jak ją założyć?
Blog

Skontaktuj się z nami

10-08-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Osoby, które zajmują się obrotem nieruchomościami, jak i ci, którzy zamierzają nabyć bądź sprzedać na przykład dom lub mieszkanie, spotykają się z instytucją księgi wieczystej. Czym jest ona w praktyce? Czy każda nieruchomość ma księgę wieczystą? W jaki sposób można ją założyć? O tym, jakie jest zastosowanie ksiąg wieczystych przeczytasz w naszym kolejnym artykule.


Czym jest księga wieczysta?


Jaka jest definicja księgi wieczystej? Można powiedzieć, że księga wieczysta to dowód osobisty danej nieruchomości. Jest to więc dokument, który zawiera podstawowe informacje jej dotyczące. Informacje w księdze wieczystej: można w niej znaleźć wiele interesujących danych z punktu widzenia nabywcy nieruchomości. Można nawet sprawdzić właściciela w księdze wieczystej! A także czy ustanowiona została hipoteka. Z tego względu warto zapoznać się z treścią księgi wieczystej przed zakupem nieruchomości. Co więcej, w polskim prawie obowiązuje zasada jawności oraz rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Oznacza ona, że nie można powoływać się na nieznajomość wpisów w księdze, a ponadto osoba, która figuruje w niej jako właściciel, jest właścicielem danej nieruchomości, nawet jeżeli z innych dokumentów wynika coś innego.


Jak ustalić numer księgi wieczystej? Elektroniczny numer księgiAby sprawdzić treść księgi wieczystej, należy znać jej numer. Znalezienie numeru księgi nie jest trudne: można go znaleźć na tak zwanej okładce także wyszukiwanie numeru księgi nie wiąże się z trudnościami. Ponadto zawiera ona informacje o sądzie, który prowadzi księgę. Wyszukiwanie ksiąg to proste zadanie. Co ważne, sprawdzić treść i nr księgi wieczystej można na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest tradycyjny, czyli udanie się do wydziału wieczystoksięgowego, z kolei drugi ma charakter elektroniczny: istnieje specjalna wyszukiwarka ksiąg wieczystych online i polega to na wpisaniu numeru. Wyszukiwarka ksiąg wieczystych online jest bardzo łatwa do znalezienia i znajdziemy tam elektroniczny numer księgi.


Działy księgi wieczystej


Każda księga wieczysta składa się z czterech działów. Zawierają one różne informacje dotyczące nieruchomości. Podział ten ma charakter systematyczny i ułatwia poruszanie się po dokonanych wpisach.

Dział I zawiera informacje dotyczące o adresie, powierzchni i rodzaju przeznaczenia nieruchomości. Natomiast w dziale II można sprawdzić, kto faktycznie jest właścicielem nieruchomości. Z działu III można zaś dowiedzieć się, czy dana nieruchomość została obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi innymi niż hipoteka. O tej ostatniej można znaleźć informacje w dziale IV.


Jak założyć księgę wieczystą?


Zgodnie z prawem nie ma obowiązku, aby każda nieruchomość posiadała księgę wieczystą. Niemniej jednak stanowi ona znaczące ułatwienie w razie zbycia domu lub działki.

Założenie księgi wieczystej wiąże się w praktyce z koniecznością wypełnienia odpowiedniego wniosku z załącznikami w wydziale wieczystoksięgowym właściwego sądu rejonowego. Wniosek ten wypełnia się na formularzu KW-ZAL. Co ważne, można go pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości albo uzyskać w placówce sądu.

Jak zostało wcześniej napisane, do wniosku konieczne jest przygotowanie załączników. Wśród nich należy wskazać dokumenty dotyczące nabycia prawa własności – na przykład akt notarialny dotyczący nabycia mieszkania, postanowienie sądu o nabyciu spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia, a także dokumenty geodezyjne, czyli wypis z ewidencji gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej.


Ile kosztuje założenie księgi wieczystej?


Koszt założenia księgi wieczystej: trzeba pamiętać, że założenie księgi wieczystej wiąże się z określonymi opłatami. Samo złożenie wniosku to wydatek rzędu 100 złotych. Z kolei dokonanie wpisu dotyczącego własności wiąże się z opłatą 200 złotych.

Księga wieczysta to niezwykle ważny dokument z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Pozwala ona bowiem zweryfikować jej stan prawny każdemu, kto jest zainteresowany nabyciem danego domu, mieszkania, czy też działki. Warto więc zadbać o to, aby dana nieruchomość miała założoną księgę wieczystą oraz aby wpisy w niej były zgodne z rzeczywistością.