Konfiguracja systemów jako utwór
Blog

Skontaktuj się z nami

13-05-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Konfigurowanie systemów to jedna z podstawowych czynności wykonywanych przez specjalistów z branży informatycznej. Nie każdy jednak wie, że jest ono utworem w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanej dalej ustawą). Co z tego faktu wynika dla informatyków?


Czym są systemy komputerowe?


System komputerowy składa się z dwóch elementów, które ze sobą współdziałają. Chodzi tutaj o sprzęt komputerowy oraz odpowiednie oprogramowanie. Co więcej, tego rodzaju system zazwyczaj działa przy wykorzystaniu sieci komputerowej, czyli Internetu.


Istnieją dwa rodzaje systemów komputerowych. Pierwszym są takie, które wymagają do swojego działania interwencji człowieka, z kolei inne działają w sposób całkowicie automatyczny.


Żeby system komputerowy działał w sposób prawidłowy, konieczne jest jego odpowiednie skonfigurowanie. Polega ono na właściwym ustawieniu zależności sprzętowych oraz poszczególnych podzespołów komputerowych, aby ich praca przynosiła pożądany skutek.

Warto również dodać, że każdy system komputerowy składa się z kilku warstw. Otóż są nimi warstwa sprzętowa, system operacyjny, programy narzędziowe, programy użytkowe i użytkownicy.


Utwór w świetle prawa autorskiego


Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zawiera definicję utworu w art. 1 ust. 1. Jest ona następująca: przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).


Jak zatem widać, na pojęcie utworu składają trzy zasadnicze elementy. Są nimi:

  • przejaw działalności twórczej;
  • indywidualny charakter;
  • ustalenie w jakiejkolwiek postaci.

Co ważne, ustawa zawiera przykłady utworów. Wśród nich można wskazać znaki graficzne, plastyczne, fotograficzne oraz audiowizualne.


​​​​​​​

Czy konfiguracja systemów komputerowych jest utworem?


System komputerowy jest jak najbardziej przejawem działalności twórczej. Wymaga on bowiem przygotowania przez osobę, która ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie w realizowaniu tego rodzaju przedsięwzięć. Z tego względu ma on także indywidualny charakter, ponieważ został przygotowany jako jedno konkretne rozwiązanie. Ponadto zostaje on ustalony poprzez zapis odpowiednich komend oraz kodu źródłowego zastosowanego oprogramowania.


Mając na uwadze powyższe, można jednoznacznie stwierdzić, że system komputerowy jest utworem w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Oznacza to, że podlega on ochronie prawnej przewidzianej w tymże akcie.


Pojęcie utworu w prawie autorskim jest niezwykle szerokie, co powoduje, że w jego zakresie mieszczą się rozmaite rzeczy. Najlepszym tego przykładem są systemy komputerowe, z którymi można spotkać się niemal na każdym kroku. Warto mieć świadomość, że rozwiązania te korzystają z ochrony prawnej.