Kolejny etap cyfryzacji prawa budowlanego
Blog

Skontaktuj się z nami

08-03-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Zmiany w prawie, które weszły w życie z początkiem 2023 roku, nie ominęły prawa budowlanego. Dotyczą one tak zwanej e-książki obiektu oraz elektronicznego dziennika budowy. Jakie dokładnie regulacje zawierają nowe przepisy?Elektroniczna książka obiektu budowlanego


Od stycznia 2023 roku książkę obiektu budowlanego można prowadzić w formie elektronicznej. Co jednak niezwykle istotne, osoby, które chciałyby skorzystać z tego rodzaju możliwości, muszą zainstalować rządową aplikację C-KOB. Logowanie do niej jest możliwe za pomocą usługi o nazwie Węzeł Krajowy.


Zamieszczane w e-książce obiektu budowlanego wpisy mogą dotyczyć takich kwestii jak informacje o danym obiekcie, dane osobowe, ekspertyzy i opinie techniczne, przeglądy techniczne, konserwacje, przeglądy urządzeń przeciwpożarowych, prowadzone roboty budowlane, katastrofy budowlane, a także decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty, jakie zostały wydane przez organy administracji publicznej.


Wejście w życie nowych rozwiązań nie oznacza, że nie można prowadzić książki obiektu budowlanego w tradycyjnej formie. Ustawodawca przewidział bowiem taką możliwość, aczkolwiek będzie ona istnieć do końca 2023 roku dla nowych budynków. Jeśli zaś chodzi o istniejące już obiekty budowlane, ich właściciele lub zarządcy będą musieli założyć e-książki do końca 2026 roku.Elektroniczny dziennik budowy


Elektroniczny dziennik budowy to druga nowość wprowadzona do prawa budowlanego. Może on zostać udostępniony na wniosek osoby, która jest inwestorem. Wszelkie wpisy wprowadza się do niego za pomocą komputera bądź urządzenia mobilnego (smartfona lub tabletu) dzięki specjalnej aplikacji.

Do końca 2023 roku wciąż istnieje możliwość prowadzenia dziennika budowy w tradycyjnej papierowej formie. Co więcej, wszystkie dzienniki, które zostały wydane wcześniej, nie tracą swojej ważności i mogą być dalej prowadzone.Cyfryzacja jest potrzebna


Cyfryzacja wielu obszarów życia jest niezbędna, ponieważ ułatwia prowadzenie dokumentacji oraz jej obieg. Widać to doskonale w kontekście budownictwa i wszelkich formalności związanych z realizowaniem inwestycji.


Dokonując oceny przygotowanych przez ustawodawcę zmian, należy zwrócić uwagę, iż zasadniczo są one pozytywne. Dostęp do dokumentów związanych z budową w elektronicznej formie pozwoli bowiem na wgląd do nich wszystkim zainteresowanym w dowolnym miejscu i czasie. To jednak nie wszystko, albowiem praktyka pokazuje, iż nierzadko odręczne wpisy w dziennikach budowy bywały nieczytelne. Cyfryzacja sprawia, że problem ten przestaje istnieć, co jest istotne nie tylko dla inwestora, ale i organów dokonujących kontroli.


Kolejną kwestią jest ułatwienie w przechowywaniu dokumentacji. Dokumenty w formie elektronicznej mogą być bowiem przechowywane w pamięci danego urządzenia, co nie wymaga odpowiedniej ilości fizycznego miejsca.


Cyfryzacja może być natomiast poważnym wyzwaniem dla urzędów. Otóż nie wszystkie organy dysponują odpowiednim sprzętem. Ponadto przedsięwzięcie to powinno być realizowane według innego schematu – najpierw stworzenie ogólnego systemu informatycznego, który służyłby do komunikacji z urzędami, a następnie stworzenie aplikacji do prowadzenia poszczególnych dokumentów.


Prawo budowlane reguluje niezwykle istotny aspekt codziennego życia. Wszelkie budowy muszą bowiem być zgodne z regulacjami prawnymi. Z tego względu zmiany mające na celu uproszczenie realizacji inwestycji oceniane są pozytywnie, czego najlepszym przykładem jest cyfryzacja. Przygotowane przez ustawodawcę zmiany na 2023 rok to z pewnością krok w dobrym kierunku, aczkolwiek mogą one przysporzyć pewnych trudności urzędom.