Kiedy należy płacić abonament za radio w samochodzie?

Blog

Skontaktuj się z nami

17-04-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

W niemal każdym samochodzie zamontowane jest radio, którego zadaniem jest uprzyjemnianie podróży. Zgodnie z przepisami w niektórych przypadkach konieczne jest opłacenie abonamentu radiowo-telewizyjnego za takie urządzenie. O jakie sytuacje chodzi?

 

 

Abonament RTV za radio w samochodzie

 

Podstawę prawną obowiązku opłacania abonamentu RTV stanowi ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych. Zgodnie z regulacjami, jakie zostały w niej zawarte, tego rodzaju opłatę uiszcza się od każdego odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego, które podlegają obowiązkowi rejestracji w placówkach Poczty Polskiej.

 

Osoby prywatne opłacają jeden abonament niezależnie od tego, ile odbiorników posiadają. Inaczej jest w przypadku przedsiębiorców. Otóż są oni zobowiązani do płacenia abonamentu za każdy odbiornik w swojej firmie, także ten, który znajduje się w samochodzie wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Wysokość abonamentu RTV ulega corocznej waloryzacji. W 2023 roku wynosi ona miesięcznie 8,70 złotych w przypadku odbiornika radiofonicznego oraz 27,30 złotych za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego. Istnieje jednak sposób na to, aby nieco obniżyć koszty związane z abonamentem RTV. Jeżeli ktoś opłaci go za cały rok z góry do dnia 25 stycznia, otrzyma wówczas 10% zniżki. Co więcej, opłacając abonament za kilka miesięcy z góry w ciągu roku, również można liczyć na zniżkę. Sięga ona jednak kilku złotych, co sprawia, że takie rozwiązanie jest mniej opłacalne.

 

 

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV?

 

W ustawie przewidziany został katalog osób, które nie muszą płacić abonamentu RTV. Znajdują się w nim na przykład osoby, co do których orzeczono I grupę inwalidztwa, całkowitą niezdolność do pracy, znaczny stopień niepełnosprawności, trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną, osoby niesłyszące i niewidome przy spełnieniu określonych kryteriów, osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, osoby spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej, osoby bezrobotne, osoby posiadające prawo do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego, otrzymujące zasiłek dla opiekuna.

 

Ponadto zwolnieni z obowiązku płacenia abonamentu RTV są również inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, członkowie rodzin po wskazanych kombatantach, czy też osoby, które mają status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy o weteranach działających poza granicami państwa.

 

Co więcej, osoby, które ukończyły 75. rok życia i dokonały rejestracji odbiornika, również są zwolnione z płacenia abonamentu RTV.

 

 

Jakie są kary za niepłacenie abonamentu RTV?

 

Brak uiszczenia opłaty abonamentowej wiąże się z możliwością nałożenia kary. Ma ona charakter finansowy i wynosi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej, która obowiązuje w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

 

Jeżeli chodzi o abonament za radio w samochodzie, istotną informacją jest to, że kary za brak uiszczenia opłaty nie może nałożyć policja, na przykład podczas rutynowej kontroli drogowej. Mogą to zrobić wyłącznie kontrolerzy Poczty Polskiej. Z tego względu rzadko się zdarza, aby któryś przedsiębiorca został ukarany za niepłacenie abonamentu za radioodbiornik zamontowany w samochodzie.

 

Abonament RTV istnieje w Polsce od wielu lat, jednakże wciąż pojawiają się duże problemy z jego opłacaniem. Wynika to przede wszystkim z braku świadomości części osób oraz postawy sprzeciwiającej się tego rodzaju opłaci. Warto pamiętać, że obowiązek opłacania abonamentu dotyczy również odbiorników zamontowanych w samochodach, jeżeli należą one do przedsiębiorców.