Kiedy należy płacić abonament za radio w samochodzie?
Blog

Skontaktuj się z nami

17-04-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Abonament RTV kojarzy się głównie z opłatą w gospodarstwie domowym. Tymczasem w niemal każdym samochodzie zamontowane jest radio, którego zadaniem jest uprzyjemnianie podróży. Zgodnie z przepisami w niektórych przypadkach konieczne jest opłacenie abonamentu radiowo-telewizyjnego za takie urządzenie. Czym zatem różni się opłata za radio od standardowego abonamentu RTV? Kto musi płacić abonament, a kto jest zwolniony z obowiązku opłaty abonamentu?


Abonament RTV za radio w samochodzie - czy za radio należy płacić? 


Podstawę prawną obowiązku opłacania abonamentu RTV stanowi ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych. Zgodnie z regulacjami, jakie zostały w niej zawarte, tego rodzaju opłatę uiszcza się od każdego odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego, które podlegają obowiązkowi rejestracji w placówkach Poczty Polskiej.


Osoby prywatne opłacają jeden abonament niezależnie od tego, ile odbiorników posiadają, więc oddzielnego abonamentu nie musi płacić osoba fizyczna. Inaczej jest w przypadku przedsiębiorców. Otóż są oni zobowiązani do płacenia abonamentu za każdy odbiornik radiowy i telewizyjny w swojej firmie, także ten, który znajduje się w samochodzie wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej.


Wysokość opłat abonamentowych ulega corocznej waloryzacji. W 2023 roku wynosi ona miesięcznie 8,70 zł miesięcznie w przypadku odbiornika radiofonicznego oraz 27,30 zł miesięcznie za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego. Istnieje jednak sposób na to, aby nieco obniżyć koszty uiszczania opłat abonamentowych. Otóż istnieje roczny abonament rtv opłacany z góry do dnia 25 stycznia. Osoba, która tego dokona otrzyma wówczas wówczas 10% zniżki. Co więcej, opłacając abonament za kilka miesięcy z góry w ciągu roku, również można liczyć na zniżkę. Sięga ona jednak kilku złotych, co sprawia, że takie rozwiązanie nie jest bardzo opłacalne.


Kto jest zwolniony z uiszczania abonamentu RTV?


W ustawie przewidziany został katalog osób, które nie muszą uiszczać opłaty abonamentu RTV. Znajdują się w nim na przykład osoby, co do których orzeczono I grupę inwalidztwa, całkowitą niezdolność do pracy, znaczny stopień niepełnosprawności, trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną, osoby niesłyszące i niewidome przy spełnieniu określonych kryteriów, osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, osoby spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej, osoby bezrobotne, osoby posiadające prawo do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego, otrzymujące zasiłek dla opiekuna.


Ponadto zwolnieni z obowiązku płacenia abonamentu RTV są również inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, członkowie rodzin po wskazanych kombatantach, czy też osoby, które mają status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy o weteranach działających poza granicami państwa.


Co więcej, osoby, które ukończyły 75. rok życia i dokonały rejestracji odbiornika, również są zwolnione z płacenia abonamentu RTV.


Jakie są kary za niepłacenie abonamentu RTV? 


Brak uiszczenia opłaty abonamentowej wiąże się z możliwością nałożenia kary. Ma ona charakter finansowy i wynosi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej, która obowiązuje w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.


Jeżeli chodzi o abonament za radio w samochodzie, istotną informacją jest to, że kary za brak uiszczenia opłaty nie może nałożyć policja, na przykład podczas rutynowej kontroli drogowej. Mogą to zrobić wyłącznie kontrolerzy Poczty Polskiej. Z tego względu rzadko się zdarza, aby któryś przedsiębiorca został ukarany za niepłacenie abonamentu za radioodbiornik zamontowany w samochodzie. Kontrole abonamentu RTV nie są bowiem prowadzone na masową skalę.


Abonament radiowy i telewizyjny istnieje w Polsce od wielu lat, jednakże wciąż pojawiają się duże problemy dotyczące wnoszenia opłat z tego tytułu. Wynika to przede wszystkim z braku świadomości części osób oraz postawy sprzeciwiającej się tego rodzaju opłacie. Warto pamiętać, że to właściciel opłaca abonament, a ponadto istnieje obowiązek opłacania abonamentu za odbiorników zamontowane w samochodach, jeżeli należą one do przedsiębiorców.