Kiedy możemy mówić o wolnym oprogramowaniu? Fakty i mity na jego temat.
Blog

Skontaktuj się z nami

29-04-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Licencja wolnego i otwartego oprogramowania 


Wiele osób nie może pozwolić sobie na zakup drogich programów komputerowych i z tego względu poszukuje ich darmowych odpowiednikówNie brakuje ich w Internecie, gdzie z powodzeniem funkcjonują serwisy, z których można je pobierać. Czym charakteryzuje się tego rodzaju oprogramowanie z punktu widzenia licencji udzielanej przez jego twórcę? Co to jest wolne i otwarte oprogramowanie? Dowiedz się z poniższego artykułu, w którym właśnie poruszamy kilka kwestii dotyczących wolnego oprogramowania.


Definicja wolnego i otwartego oprogramowania


Jaka jest definicja wolnego i otwartego oprogramowania? Powszechnie przyjmuje się, że dany program można uznać za wolne oprogramowanie pod warunkiem, że spełnia ono cztery warunki. Są one niekiedy nazywane czterema wolnościami. Co to jest wolne oprogramowanie (oprogramowanie open source)? Mianowicie chodzi tutaj o:

  • możliwość uruchamiania programu w dowolnym celu – chodzi tutaj o możliwość uruchamiania oprogramowania na dowolnie wybranym urządzeniu, przez każdego, w każdym czasie i w dowolnym celu, bez konieczności uzyskania zgody jego twórcy;
  • udostępnienie użytkownikom kodu źródłowego, a co za tym idzie, prawa do modyfikacji programu;
  • wolność udostępniania kopii innym użytkownikom (możliwość redystrybucji wolnego oprogramowania). 
  • możliwość ulepszania programu i jego dalszego udostępniania, co także wiąże się z koniecznością dostępu do kodu źródłowego (możliwość rozposzechniania wolnego oprogramowania).

Co ważne, wszystkie te warunki muszą zostać spełnione jednocześnie.

Tak w skrócie wygląda definicja wolnego oprogramowania w praktyce.


Czy wolne oprogramowanie może mieć charakter komercyjny? 


Wolne i otwarte oprogramowanie komercyjne


Fakt, iż dany program ma charakter wolnego oprogramowania, nie wyklucza możliwości, żeby był on jednocześnie komercyjny. Co więcej, wolny program powinien być dostępny do komercyjnego użytku, rozwoju oraz dystrybucji. Dzięki temu może on trafić do szerszego grona odbiorców, co z kolei przekłada się na jego popularność wśród użytkowników.Fakty i mity na temat wolnego oprogramowania 


Z punktu widzenia użytkowników wolne oprogramowanie ma wiele zalet. Ze względu na duże zainteresowanie niektórymi programami oraz brak wiedzy narosło wokół niego wiele faktów i mitów. Wśród nich należy wskazać trzy zasadnicze kwestie:

  • nie zawsze wolne oprogramowanie jest gorszej jakości niż to, które jest tworzone przez wielkie podmioty. Jakość bywa różna, niemniej jednak użytkownicy mają dostęp do kodu źródłowego, przez co mogą zgłaszać poprawki i modyfikacje, a nawet samemu ich dokonywać;
  • czasami wolne oprogramowanie nie jest bezpłatne, niemniej jednak zazwyczaj obydwie te cechy idą ze sobą w parze. Wolność płatnego oprogramowania polega z kolei na tym, że użytkownicy mogą dokonywać jego zmian, co jest możliwe dzięki dostępowi do kodu źródłowego;
  • wolne oprogramowanie przynosi zyski jego twórcom, jednakże ich wysokość oraz źródło uzależnione jest od polityki podmiotu, który je stworzył.

Wolne oprogramowanie cieszy się rosnącym zainteresowaniem ze strony użytkowników. Wynika to z bardzo prostego faktu – nikt nie chce bowiem płacić za coś, co może mieć bezpłatnie. Co prawda z bezpłatnością wolnego oprogramowania może być różnie, niemniej jednak ma ono inne zalety, które są niedostępne w przypadku programów renomowanych twórców.