Jakie licencje możesz stosować, będąc twórcą oprogramowania?
Blog

Skontaktuj się z nami

29-04-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Tworzenie oprogramowania wiąże się z wieloma problemami. Nowa aplikacja powinna bowiem nie tylko spełniać oczekiwania użytkowników, ale też działać sprawnie i niezawodnie. Ponadto twórca powinien zadbać o swoje interesy natury prawnej i majątkowej, czyli wybrać odpowiednią licencję. Z jakich rozwiązań można tutaj skorzystać?


Problem praw autorskichOsoba, która jest twórcą danego oprogramowania, ma do niego prawa autorskie. Pod tym pojęciem należy rozumieć ogół praw, jakie przysługują twórcy do jego dzieła, w tym prawo do decydowania o sposobie korzystania z dzieła, a także czerpania z niego różnego rodzaju korzyści.


Żeby zabezpieczyć swoje interesy majątkowe, twórca oprogramowania powinien przygotować umowę licencyjną, w ramach której udostępni swój produkt. Najbardziej typowe formy licencji to freeware, adware oraz BOX.


Charakterystyka rodziajów licencjiLicencje typu freeware, adware oraz BOX to najczęściej stosowane rozwiązania przez twórców oprogramowania. Zapewniają one użytkownikom aplikacji najbardziej swobodny dostęp do danego programu.


Licencja freewareLicencja typu freeware to darmowe udostępnienie użytkownikom swojego programu. Co ważne, mogą oni z niego nie tylko korzystać, ale i dalej go udostępniać. Nie otrzymują oni jednak dostępu do kodu źródłowego oprogramowania, co oznacza, że nie mogą go modyfikować wedle swoich potrzeb. W związku z darmowych charakterem licencji freeware wielu twórców wykorzystuje ją jako rodzaj promocji. Niekiedy jednak proszą oni o dobrowolną dotację, dzięki której mogą przeznaczyć środki na rozwój stworzonego przez siebie oprogramowania.


Licencja adwareLicencja adware to również darmowy model udostępnienia użytkownikom danego oprogramowania. Wyjątkiem jest tutaj ich zgoda na wyświetlanie reklam. Podobnie jak w przypadku licencji freeware użytkownicy również nie uzyskują dostępu do kodu źródłowego. Model ten jest najczęściej wykorzystywany w aplikacjach na urządzenia mobilne, na przykład smartfony. Wyświetlające się reklamy mają różną formę i pojawiają się z różną częstotliwością. Pozwalają one twórcy pozyskać środki na dalszy rozwój oprogramowania. Niemniej jednak rozwiązanie to może być irytujące dla wielu użytkowników.


Licencja BOXLicencja BOX nazywana jest często „pudełkową”. To często stosowane rozwiązanie przez uznanych twórców oprogramowania komputerowego. Pozwala ona na pełny sposób korzystania z danego programu. Co ważne, umożliwia ona przenoszenie oprogramowania z jednego urządzenia na drugie. Udostępniany w ten sposób program jest płatny, a jego cena bywa nierzadko wysoka.


Jaką licencję wybrać?Wprowadzając na rynek nowe oprogramowanie, jego twórca powinien poważnie zastanowić się nad typem licencji, w ramach której zamierza je udostępniać użytkownikom. Jeżeli celem twórcy jest dotarcie do jak największej liczby użytkowników i niekoniecznie zależy mu na zarabianiu, interesującym rozwiązaniem będzie licencja freeware. Gdyby jednak twórca chciał pozyskiwać pieniądze na dalszy rozwój, może zdecydować się na licencję adware. Wówczas wyświetlane podczas korzystania z aplikacji reklamy pozwolą na zebranie środków. Z kolei najbardziej profesjonalną licencją jest BOX. Zapewnia ona najpełniejszy dostęp do oprogramowania, a także najlepiej chroni interesy twórcy.


Wybór licencji jest poważną decyzją, przed którą stoi każdy twórca oprogramowania wprowadzanego na rynek. Poszczególne rozwiązania mają bowiem swoje wady i zalety, czego warto być świadomym. Istotną kwestią są oczekiwania twórcy – czy bardziej zależy mu na zarabianiu pieniędzy, czy też na wypromowaniu się.