Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Blog

Skontaktuj się z nami

31-01-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Okres wypowiedzenia umowy o pracęKażdą umowę o pracę można wypowiedzieć, niezależnie od tego, czy była zawarta na czas określony czy nieokreślony. Okres wypowiedzenia po złożeniu odpowiedniego oświadczenia przez pracownika lub pracodawcę zależy od stażu pracy, gdyż wynosi:

- 2 tygodnie, jeśli pracownik zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy;

- 1 miesiąc, jeśli pracownik zatrudniony był od 6 miesięcy do 3 lat;

- 3 miesiące, jeśli pracownik zatrudniony był co najmniej 3 lata.


Istotnym faktem jest, że czas wypowiedzenia nie zawsze liczony jest od dnia złożenia oświadczenia, ponieważ okresy wypowiedzenia mogą być liczone w tygodniach lub miesiącach.


Dla okresów wypowiedzenia liczonych w tygodniach ostatnim dniem pracy zawsze jest sobota.


Dla przykładu:

Pracownik, którego obowiązuje 2-tygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę informuje przełożonego w poniedziałek 14 września o chęci zakończenia współpracy. Oznacza to, że bieg jego wypowiedzenia umowy rozpocznie się w niedzielę 20 września, a ostatnim dniem jego zatrudnienia będzie 3 października, czyli sobota. Gdyby pracownik złożył oświadczenie np. 11 września, w piątek, bieg jego wypowiedzenia rozpocząłby się już 13 września, a ostatnim dniem zatrudnienia byłaby sobota 26 września.Dla okresów wypowiedzenia liczonych w miesiącach bieg wypowiedzenia rozpoczyna się wraz z nowym miesiącem kalendarzowym.


Przykłady:

a) Pracodawca wręcza pracownikowi zatrudnionemu od 5 lat w firmie wypowiedzenie umowy o pracę 1 października 2020 roku. Okres wypowiedzenia umowy o pracę rozpocznie się więc 1 listopada 2020 roku, a umowa zakończy się 31 stycznia 2021 roku.

b) Pracownica zatrudniona w firmie od 14 miesięcy składa wypowiedzenie 24 września. Bieg jej wypowiedzenia rozpocznie się 1 października, a umowa zostanie rozwiązana 31 października.


Warto także zwrócić uwagę na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Jeżeli pracodawca i pracownik ustalą dzień, w którym chcieliby rozwiązać umowę, nic nie stoi na przeszkodzie, aby w takim porozumieniu go wskazać pomimo ogólnie obowiązujących norm opisanych na początku tego wpisu. Przy rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, jak sama nazwa wskazuje, obie strony muszą zgodzić się na proponowane rozwiązanie – nie jest to jednostronne oświadczenie.