Jak wyrobić paszport dla dziecka?

Blog

Skontaktuj się z nami

05-05-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Już za kilka miesięcy rozpocznie się sezon urlopowy. Wakacje to doskonały czas na zwiedzanie i poznawanie świata. Warto to robić z dzieckiem, aby rozbudzić w nim ciekawość i pokazać nowe miejsca, także te za granicą. Do tak dalekich podróży konieczny jest jednak paszport. Jak go wyrobić?Wniosek o paszport dla dziecka


Z wnioskiem o wyrobienie paszportu dla dziecka muszą wystąpić oboje przedstawiciele ustawowi dziecka – jego rodzice albo opiekunowie prawni, o ile przysługuje im pełnia władzy rodzicielskiej. W razie jej ograniczenia lub pozbawienia w przypadku jednego z rodziców może to zrobić drugi, okazując przy tym orzeczenie sądu rodzinnego. Co ważne, jeżeli dziecko ukończyło 5. rok życia, wówczas konieczna jest jego obecność w urzędzie paszportowym.


Wniosek o paszport składa się w dowolnie wybranym urzędzie wojewódzkim. Nie ma tutaj żadnej rejonizacji. Natomiast jeżeli taki wniosek byłby składany za granicą, wówczas należy to zrobić u polskiego konsula. Warto jednak sprawdzić, jak wygląda wizyta w danym urzędzie – czy nie trzeba się w nim wcześniej zarejestrować przez Internet.


Rozpatrzenie wniosku powinno zająć 30 dni. Istnieje możliwość monitorowania stanu sprawy przez Internet oraz uzyskania informacji drogą telefoniczną lub mailową, kiedy dokument będzie gotowy. Jego odbiór następuje w urzędzie, w którym złożony został wniosek.Dokumenty niezbędne do wniosku


Sam wniosek paszportowy to nie wszystko, co trzeba złożyć w urzędzie. Otóż konieczne są również wymagane załączniki. Chodzi tutaj o fotografię dziecka, a także dowód uiszczenia opłaty. Tej ostatniej można dokonać nie tylko w banku lub placówce pocztowej, ale i w urzędzie.


Fotografia dziecka powinna być wykonana w kolorze w formacie 35 x 45 mm. Tło powinno być jasne i jednorodne, głowa dziecka powinna być uniesiona prosto tak, aby było dobrze widać jego twarz.


Co jest niezwykle istotne, wniosek musi zostać podpisany w obecności urzędnika. Oznacza to, że nie można go przygotować w domu i tylko złożyć w urzędzie.


Zgodnie z regulacjami obowiązującymi od marca 2022 roku wniosek o paszport można złożyć w formie elektronicznej. Tego rodzaju dokument jest generowany w Rejestrze Dokumentów Paszportowych, po czym wnioskodawca podpisuje go również w formie elektronicznej. Otrzyma on jednak papierowe potwierdzenie złożenia wniosku.


Wybierając się do urzędu, należy mieć ze sobą ważny dokument tożsamości oraz paszport lub dowód osobisty dziecka, jeżeli był on już wcześniej wyrabiany. Dokument ten zostanie anulowany w chwili złożenia wniosku paszportowego.Opłata i okres ważności


Wysokość opłaty za paszport dla dziecka uzależniona jest od jego wieku. Wygląda to następująco:

  • dziecko do 5. roku życia – 30 złotych, a jeśli pochodzi z rodziny wielodzietnej, 15 złotych;
  • dziecko od 5. do 13. roku życia – 60 złotych, z legitymacją szkolną 30 złotych, natomiast dziecko z rodziny wielodzietnej – 15 złotych;
  • dziecko od 13. do 17. roku życia – 140 złotych, z legitymacją szkolną 70 złotych, zaś z Kartą Dużej Rodziny – 35 złotych.


Istotną kwestią jest również czas ważności paszportu. Jeżeli dziecko nie ukończyło jeszcze 13. roku życia, wynosi on 5 lat. W przypadku starszych dzieci jest to 10 lat. Dokładną datę można zawsze sprawdzić w paszporcie.


Podróżowanie z dzieckiem może rodzić pewne trudności, ale warto je pokonać, aby wspólnie poznawać świat. W tym celu konieczny może być paszport. Dobrze pomyśleć o nim wcześniej, aby był do odbioru jeszcze przed zbliżającym się sezonem urlopowym.