Jak wyrobić paszport dla dziecka?

Blog

Skontaktuj się z nami

05-05-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

WyślijJuż za kilka miesięcy rozpocznie się sezon urlopowy. Wakacje to doskonały czas na zwiedzanie i poznawanie świata. Warto to robić z dzieckiem, aby rozbudzić w nim ciekawość i pokazać nowe miejsca, także te za granicą. Ważne paszporty rodziców to nie wszystko: ważny paszport dziecka ma najważniejsze znaczenie, jeżeli chcesz z nim zwiedzać świat. Co zrobić, by przygotować się do tworzenia dokumentu paszportowego? W poniższym artykule prezentujemy proces jak wygląda wydanie paszportu.


Jak i gdzie złożyć wniosek o paszport?


Z wnioskiem o wyrobienie paszportu dla dziecka muszą wystąpić oboje rodzice dziecka lub przedstawiciele ustawowi – opiekunowie prawni, o ile przysługuje im pełnia władzy rodzicielskiej. W razie jej ograniczenia lub pozbawienia w przypadku jednego z rodziców może to zrobić drugi, okazując przy tym orzeczenie sądu rodzinnego, by tego dokonać bez zgody drugiego rodzica. Zgoda drugiego opiekuna jest konieczna tylko w przypadku posiadania pełni władzy przez obydwojga rodziców. Co ważne, jeżeli chcesz wyrobić paszport i dziecko ma powyżej 5 lat, wówczas konieczna jest jego obecność w urzędzie paszportowym. Gdy poprzedni paszport dziecka stracił ważność, warto go posiadać przy osobistym składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego. Na paszporcie znajdziesz datę jego ważności.


Proces składania wniosku odbywa się dowolnie wybranym urzędzie wojewódzkim w specjalnie wyznaczonym punkcie paszportowym. Nie ma tutaj żadnej rejonizacji. Natomiast w momencie składania wniosku za granicą, powinieneś wiedzieć, że należy to zrobić u polskiego konsula. Warto jednak sprawdzić, jak wygląda wizyta w danym urzędzie – czy nie trzeba się w nim wcześniej zarejestrować przez Internet.


Wydanie dziecku paszportu odbywa się zazwyczaj po ok 30 dniach. Istnieje możliwość monitorowania stanu sprawy przez Internet oraz uzyskania informacji drogą telefoniczną lub mailową, kiedy dokument będzie gotowy - wystarczy do tego numer wniosku, który złożyłeś. Jego odbiór następuje w urzędzie, w którym złożony został wniosek. Jeżeli zależy Ci na szybszym odbiorze paszportu, w wyjątkowych sytuacjach, możesz złożyć wniosek o paszport tymczasowy. Wówczas wydanie paszportu dziecku dokumentu paszportowego odbywa się szybciej niż wyrobienia dziecku paszportu standardowego - termin odbioru paszportu jest o wiele krótszy. Paszport tymczasowy jest przydatny w sytuacjach losowych, gdy niezbędna jest podróż zagraniczna. Paszport małoletniego dziecka zostanie wydany najszybciej jak to możliwe.


Dokumenty niezbędne do wniosku


W dniu składania wniosku trzeba pamiętać o różnych elementach. Sam wniosek paszportowy to nie wszystko, co trzeba złożyć w urzędzie. Przy składaniu wniosku paszportowego konieczne są również wymagane potrzebne dokumenty oraz załączniki. Chodzi tutaj o zdjęcie dziecka, a także dowód, że opłata paszportowa została uiszczona. Tej ostatniej można dokonać nie tylko w banku lub placówce pocztowej, ale i w urzędowej kasie.


Fotografia małoletniego dziecka powinna być wykonana w kolorze w formacie 35 x 45 mm. Kolorowe zdjęcie dziecka powinno wyglądać następująco: tło powinno być jasne i jednorodne, głowa dziecka powinna być uniesiona prosto tak, aby było dobrze widać jego twarz.


Co jest niezwykle istotne, wniosek musi zostać podpisany w obecności urzędnika, który specjalizuje się m.in. w sprawie dokumentów paszportowych. Oznacza to, że nie można go przygotować w domu i tylko złożyć w urzędzie.


Jak wyrobić wniosek online?


Zgodnie z regulacjami obowiązującymi od marca 2022 roku można wyrobić paszport online. Tego rodzaju dokument jest generowany w Rejestrze Dokumentów Paszportowych, po czym wnioskodawca podpisuje go również w formie elektronicznej. Wymagane dokumenty do złożenia wniosku online są takie same, jak w przypadku osobistej wizyty. Osoba składająca wniosek otrzyma papierowe potwierdzenie złożenia wniosku. Oczywiście jeżeli chcesz odebrać paszport, który jest już gotowy - musisz dokonać tego osobiście.


Wybierając się do urzędu, należy mieć ze sobą ważny dokument tożsamości oraz poprzedni paszport lub dowód osobisty dziecka, jeżeli był on już wcześniej wyrabiany. Tymczasowy paszport dziecka zostanie anulowany w chwili złożenia wniosku paszportowego. Co ważne, wydział paszportowy wyda paszport tylko osobie do tego uprawnionej.


Wniosek, okres ważności i wydanie dokumentu paszportowego 


Po złożeniu wniosku opłata za paszport dla dziecka uzależniona jest od jego wieku. Wygląda to następująco:


gdy dziecko ma poniżej 5 lat – 30 złotych, a jeśli pochodzi z rodziny wielodzietnej, 15 złotych;


gdy dziecko ma od 5. do 13. lat – 60 złotych oraz gdy dziecko ma ważną legitymację szkolną: 30 złotych, natomiast dziecko z rodziny wielodzietnej – 15 złotych;


gdy dziecko ma 13. do 17. lat– 140 złotych, z legitymacją szkolną 70 złotych, zaś z Kartą Dużej Rodziny – 35 złotych.


Istotną kwestią jest również czas ważności paszportu. Na paszporcie znajdziesz datę jego ważności, co wygląda następująco: jeżeli dziecko nie ukończyło jeszcze 13. roku życia, wynosi on 5 lat. W przypadku starszych dzieci jest to 10 lat.

Jak widać, wydanie dziecku dokumentu poprzedza szereg działań do wykonania. Jednocześnie sam proces wyrobienia dziecku paszportu nie powinien Cię stresować, ponieważ jest dość intuicyjny.

Podróżowanie z dzieckiem może rodzić pewne trudności, ale warto je pokonać, aby wspólnie poznawać świat. W tym celu konieczny może być ważny paszport. Dobrze pomyśleć o nim wcześniej, aby był do odbioru jeszcze przed zbliżającym się sezonem urlopowym.