Czy można ustanowić rozdzielność majątkową już po ślubie?
Blog

Skontaktuj się z nami

18-03-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Niektórzy małżonkowie decydują się na ustanowienie rozdzielności majątkowej, co wynika najczęściej z pragnienia zapewnienia ochrony majątku na wypadek egzekucji komorniczej. Dotyczy to w szczególności osób prowadzących działalność gospodarczą, co z natury rzeczy wiąże się z pewnym ryzykiem. W jaki sposób można ustanowić rozdzielność majątkową po ślubie? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w niniejszym artykule.


W jakim przypadku warto ustanowić rozdzielność majątkową?Istnieje wiele sytuacji, w których ustanowienie rozdzielności majątkowej może okazać się niezwykle korzystne dla małżonków. Co więcej, wiele osób decyduje się na taki krok, mając na względzie zupełnie różne powody.


Pierwszym z nich jest chęć zapewnienia sobie ochrony na wypadek rozwodu. Rozdzielność majątkowa w takim przypadku stanowi zabezpieczenie przed postępowaniem w przedmiocie podziału majątku wspólnego. Tego rodzaju sprawy bywają bardzo skomplikowane, przez co trwają naprawdę długo.


Innym powodem jest pragnienie ochrony majątku na wypadek egzekucji komorniczej, której podstawą mogą być długi wobec kontrahentów, urzędu skarbowego bądź też Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ta sytuacja dotyczy przede wszystkim osób prowadzących działalność gospodarczą. Wiąże się ona bowiem z ryzykiem, które nigdy nie jest całkowicie przewidywalne.


Trzecim z najważniejszych powodów jest zabezpieczenie przed egzekucją zobowiązań zaciągniętych przez drugiego małżonka. W takim przypadku komornik może co prawda zająć wyłącznie majątek osobisty dłużnika oraz jego wynagrodzenie za pracę, niemniej jednak takie działanie może poważnie godzić w sytuację finansową rodziny.


Jak ustanowić rozdzielność majątkową po ślubie? Istnieją dwa sposoby ustanowienia rozdzielności majątkowej po ślubie. Pierwszym z nich jest zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej, natomiast drugim jest uzyskanie odpowiedniego orzeczenia sądu.


Zgodnie z prawem małżeńska umowa majątkowa, zwana potocznie intercyzą, musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Sporządzenie takiego kontraktu w innej formie nie będzie więc wywoływało żadnych skutków prawnych. Co ważne, istnieje możliwość zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej w dowolnym czasie, nawet zaraz po ślubie. W takim przypadku każdy z małżonków zachowuje majątek nabyty przed zawarciem związku, z kolei to, co zostało nabyte już po tym fakcie, ale przed podpisaniem intercyzy przypada każdemu z nich w częściach równych. Istotne jest również to, że w przypadku zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej konieczne będzie poniesienie kosztów związanych z usługami notarialnymi. Jest to jednak najprostszy i najszybszy sposób na ustanowienie rozdzielności majątkowej.


Drugą formą jest postępowanie sądowe. Żeby jego wszczęcie było możliwe, muszą wystąpić odpowiednie podstawy, czyli najczęściej niewłaściwe zachowanie jednego z małżonków albo brak zgody małżonków w kwestii treści umowy majątkowej. Właściwym do rozpoznania sprawy jest miejscowy sąd rejonowy, bez względu na wartość przedmiotu sporu, czyli majątku. Decydując się na zainicjowanie tego rodzaju postępowania, należy mieć na uwadze, że potrzebne będą różnego rodzaju środki dowodowe. Ich zdobycie może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów – na przykład za sporządzenie wyceny nieruchomości przez biegłego. Całe postępowanie będzie więc trwać zdecydowanie dłużej niż podpisanie umowy u notariusza i będzie też z pewnością znacznie droższe.


Jakie są skutki rozdzielności majątkowej?Bez względu na to, w jakiej formie zostanie ustanowiona rozdzielność majątkowa, wywiera ona określone skutki prawne. Najważniejszym z nich jest ustanie ustawowej wspólności majątkowej. Od tej pory każdy z małżonków samodzielnie gospodaruje swoim majątkiem. Z kolei, jeśli chodzi o przedmioty, które wcześniej były objęte wspólnością, małżonkowie mają w nich swój udział. Ponadto ustanowienie rozdzielności majątkowej wiąże się z ustaniem odpowiedzialności jednego małżonka za zobowiązania drugiego. Jest to szczególnie istotne w przypadku postępowania egzekucyjnego. Należy również dodać, że po ustanowieniu rozdzielności jeden małżonek nie ma żadnego prawa do majątku drugiego.


Ustanawianie rozdzielności majątkowej staje się coraz popularniejsze, co wynika przede wszystkim z większej świadomości małżonków dotyczącej ewentualnych zagrożeń natury finansowej. Każdy bowiem pragnie jak najlepiej chronić swój majątek. Należy pamiętać, że rozdzielność majątkową można ustanowić na dwa sposoby – w formie umowy zawartej u notariusza albo na drodze sądowej.