Jak sporządzić skuteczny testament własnoręczny? 2022
Blog

Skontaktuj się z nami

23-12-2021
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Jak sporządzić skuteczny testament własnoręczny?


§ INFORMACJE PODSTAWOWE:


Kwestię dziedziczenia reguluje ustawa kodeks cywilny. Zgodnie z przepisami prawa testament można sporządzić osobiście i we własnym zakresie lub u notariusza. Poniższe zasady podają jak sporządzić testament osobiście, tak aby po śmierci spadkodawcy mógł on stanowić skuteczną podstawę dziedziczenia. Podstawową formą testamentu jest testament własnoręczny, przez prawo zwany inaczej holograficznym. Reguluje go art. 949 ustawy kodeks cywilny.§ ZASADY SPORZĄDZANIA TESTAMENTU WŁASNORĘCZNEGO:


Po pierwsze: Testament musi być w całości napisany własnoręcznie, pismem ręcznym. Nie jest istotne czy spadkodawca posłuży się długopisem, piórem, czy innym narzędziem piszącym. Najważniejsze jest, aby ostatnią wolę spisać własnoręcznie! Nie wolno napisać testamentu na komputerze lub maszynie, nie można też napisać jej w mailu. Testament własnoręcznie napisany w całości nie budzi wątpliwości ze względu na jego autentyczność.


Po drugie: Wymogiem jest podpis pod testamentem. Podpis musi również być własnoręczny. Nikt nie może podpisać się komputerowo. Podpis musi zostać złożony przez spadkodawcę. Nikt inny nie może złożyć podpisu za niego.


Po trzecie: Umieszczenie daty. Jednak brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.


Po czwarte: Z testamentu jednoznacznie musi wynikać, iż jest to testament/ ostatnia wola. Najłatwiej jest po prostu zatytułować go: "Testament", "Moja ostatnia wola", "Testament Anny Nowak” itp.


Po piąte: Przykładowa treść testamentu może brzmieć w sposób następujący: "Ja niżej podpisana Anna Nowak oświadczam, że do spadku po mnie powołuję następujące osoby: ….. (należy je wpisać z imienia i nazwiska oraz najlepiej wskazać imiona rodziców tych osób)”.


Po szóste: Podczas pisania można skreślać wyrazy lub części zdań, ale należy potwierdzić własnoręczność tych zmian poprzez opatrzenie ich datą i podpisem.


Po siódme: Z czasem można też wprowadzać zmiany w testamencie i dopisywać inne postanowienia. Takie zmiany traktowane są, jako nowy testament i należy je również opatrzeć datą i czytelnym podpisem zwierającym imię i nazwisko. Zawsze podpis musi znajdować się na samym dokumencie i to pod treścią rozporządzeń woli. Nie na górze tylko pod samym oświadczeniem woli.


Po ósme: datę można zapisać na początku, na końcu lub w treści testamentu. Ważne jest, aby na podstawie daty możliwe było ustalenie, który testament spadkodawcy jest nowszy, a który starszy, ponieważ nowszy odwołuje starszy.


Po dziewiąte: data jest również istotna z punktu widzenia poczytalności spadkodawcy, w przypadku gdy długotrwale chorował, aby rozwiać wątpliwości w zakresie tego, czy spadkodawca w danej dacie posiadał pełnię władz umysłowych.


Po dziesiąte: Nie ma znaczenia, w jakim języku zostanie sporządzony testament, ważne jest jedynie to, czy językiem tym władał spadkodawca. Wymóg ten jest oczywisty, skoro osoba sporządzająca testament wyjawia w nim swoją ostatnią wolę, musi wiedzieć, co pisze.§ PODSUMOWANIE


Testament sporządzony własnoręcznie jest bardzo wygodną i prostą formą rozrządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. Nie wymaga wizyty u notariusza i ponoszenia żadnych opłat, jest natomiast tak samo ważny, jak testament notarialny. Wystarczy zachowanie wszystkich powyższych elementów i wymogów i na pewno tak sporządzony testament odniesie skutek.Niniejszego stanowiska nie należy traktować jako porady prawnej, jeśli zainteresował Państwa ten temat i potrzebujecie więcej informacji, zapraszamy do kontaktu biuro@conselion.pl. Nasi pełnomocnicy są do Państwa dyspozycji.