Separacja | Conselion - Prawo i podatki 2022
Blog

Skontaktuj się z nami

10-01-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Separacja jest co do zasady odwracalna i prostsza od rozwodu. Jest to tzw. „niepełny rozwód”, czyli taka instytucja prawna, która potwierdza faktyczne rozłączenie małżonków, przy zachowaniu formalnej ciągłości małżeństwa. Najważniejszym następstwem separacji jest obok możliwości prowadzenia odrębnego życia, powstanie ustroju rozdzielności majątkowej, a także uchylenie domniemania pochodzenia dziecka urodzonego przez żonę. Separacja nie wyłącza możliwości uzyskania rozwodu w przyszłości, ale sama separacja nie pozwala na zawarcie nowego małżeństwa, czy powrót do poprzedniego nazwiska.


Separację orzeka się, jeśli rozkład pożycia jest zupełny, ale nie trwały. Nie ma znaczenia, w przeciwieństwie do rozwodu czy żąda jej małżonek wyłącznie winny rozpadu małżeństwa. Orzekając separację sąd, podobnie jak przy rozwodzie ustala winę rozkładu pożycia (chyba że małżonkowie zgodnie żądają separacji), sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi oraz wysokość świadczeń alimentacyjnych. Po orzeczenia separacji zostaje ona wpisana do aktu małżeństwa. Uzyskanie separacji pozwala również na żądanie alimentów od drugiego małżonka. Sama procedura orzeczenia separacji jest zbliżona do procedury rozwodowej.


Do jej orzeczenia konieczne jest złożenie pozwu oraz poniesienie opłaty (zróżnicowana w zależności od tego, czy separacja jest zgodna, czy sporna). Postępowanie dowodowe zwykle ogranicza się do przesłuchania stron, a samo postępowanie kończy się na jednej rozprawie. Separacja nie zostanie orzeczona, jeżeli na jej skutek mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci lub jest ona sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Pomimo separacji, małżonkowie nadal obowiązani są do wzajemnej pomocy, jeżeli przemawiają za tym względy słuszności. Na żądanie jednego z małżonków, sąd może orzec również o obowiązku dostarczania środków utrzymania przez jednego z małżonków na rzecz drugiego. Orzeczenie separacji umożliwia żądanie podziału wspólnego majątku. Taki podział może nastąpić, na wniosek jednego z małżonków już w wyroku orzekającym separację, jeżeli nie spowoduję to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W wyroku sąd rozstrzyga również kwestie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania. Na skutek separacji małżonkowie tracą również prawo do dziedziczenia ustawowego po sobie oraz prawo do zachowku, separacja nie wyłącza dziedziczenia testamentowego.