Crowdfunding – jak legalnie zbierać pieniądze przez Internet?

Blog

Skontaktuj się z nami

18-03-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

W obecnych czasach coraz popularniejsze stają się internetowe zbiórki pieniędzy, czyli tak zwany crowdfunding. Mają one zarówno na celu finansowanie przedsięwzięć biznesowych, jak i akcji charytatywnych. Czy można jednak tak po prostu zacząć zbierać pieniądze i będzie to legalne? Odpowiedź w naszym kolejnym artykule.


Regulacje prawne


W dniu 10 listopada 2021 roku weszło w życie unijne rozporządzenie European Crowdfunding Service Providers (ECSP), w którym określone zostały wymogi dotyczące świadczenia usług finansowania społecznościowego. Przedmiotem regulacji zawartych w tym akcie są zbiórki internetowe związane z finansowaniem przedsięwzięć biznesowych, jak i zbieraniem środków poprzez internetowe pożyczki, czyli crowdlending. Oznacza to, że rozporządzenie ECSP swoim zakresem nie obejmuje zbiórek o charakterze charytatywnym.

Należy również zwrócić uwagę, że w związku z nowymi regulacjami na szczeblu unijnym projektowana jest ustawa crowdfundingowa. Zgodnie z planem miała ona trafić do Sejmu jeszcze w pierwszej połowie listopada 2021 roku, jednakże tak się nie stało.


Nowe obowiązki - zezwolenia i raportyPrzepisy ECSP nakładają na podmioty zajmujące się crowdfundingiem nowe obowiązki. Otóż rozpoczęcie tego rodzaju działalności wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

To jednak nie wszystko. Podmiot, który rozpocznie już zbieranie pieniędzy przez internet, musi przesyłać raporty dotyczące swojej działalności do KNF, podobnie zresztą jak sprawozdanie za każdy rok odnoszące się do wykazu sfinansowanych w ten sposób projektów.


Kto może zbierać pieniądze?Unijne rozporządzenie ogranicza katalog form prowadzenia działalności. Otóż zgodnie z ECSP internetowe zbiórki mogą prowadzić wyłącznie osoby prawne. Innym, niezwykle istotnym wymogiem, jest posiadanie przez podmiot własnego kapitału lub polisy ubezpieczeniowej. Ich wartość musi wynosić co najmniej 25 tysięcy euro.


Kto może korzystać z crowfundingu?Jeżeli zaś chodzi o to, kto może skorzystać z internetowego finansowania, przepisy nie stawiają tutaj ograniczeń. Może to zatem być osoba fizyczna oraz osoba prawna, a nawet jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, iż zgodnie z rozporządzeniem ECSP jego przepisy nie dotyczą osób fizycznych (art. 1 ust. 2 lit. „a”).


Inne obowiązku dostawców usług crowfundingowychRozpoczęcie działalności crowfundingowej wiąże się z koniecznością przygotowania wielu dokumentów. Zostały one określone w art. 12 ust. 2 rozporządzenia ECSP. Do najważniejszych z nich można zaliczyć umowę albo statut danego podmiotu, opis systemów, zasobów i procedur potencjalnego dostawcy usług finansowania społecznościowego na potrzeby kontroli i ochrony systemów przetwarzania danych oraz opis planu ciągłości działania potencjalnego dostawcy usług finansowania społecznościowego, w którym to planie – z uwzględnieniem charakteru, skali i stopnia złożoności usług finansowania społecznościowego, które potencjalny dostawca usług finansowania społecznościowego zamierza świadczyć – ustanawia się środki i procedury zapewniające, w przypadku upadłości potencjalnego dostawcy usług finansowania społecznościowego, ciągłość świadczenia usług krytycznych związanych z istniejącymi inwestycjami oraz należyte zarządzanie umowami między potencjalnym dostawcą usług finansowania społecznościowego a jego klientami.

Co ważne, dostawca usług crowdfundingowych ma również obowiązek poinformowania inwestorów oraz właścicieli projektów o ryzykach związanych z usługami crowdfundingowymi w sposób jasny, rzetelny oraz niewprowadzający w błąd.


Crowdfunding jest dla wielu osób szansą na sfinansowanie, a co za tym idzie, zrealizowanie swoich marzeń i planów. Pozyskując niewielki kapitał od wielu ludzi, można zebrać całą sumę, jaka jest potrzebna. Unia Europejska, pragnąc zapewnić lepszą ochronę wszystkich stron biorących udział w tego rodzaju zbiórkach, przygotowała rozporządzenie ECSP. Dzięki temu aktowi wszelkie regulacje powinny przestać budzić wątpliwości i skutecznie ograniczyć ewentualne naruszenia.