Jak bezpiecznie kupić dom na rynku wtórnym?

Blog

Skontaktuj się z nami

18-07-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij


Co należy sprawdzić?


Pierwszą rzeczą, którą należy sprawdzić przed zakupem nieruchomości, jest jej księga wieczysta. Z jej treścią można zapoznać się w sądzie wieczystoksięgowym lub przez Internet za pośrednictwem specjalnego systemu prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości (www.ekw.ms.gov.pl).


Jakie informacje można uzyskać po zapoznaniu się z treścią księgi wieczystej? Otóż w ten sposób można zweryfikować, kto jest właścicielem danej nieruchomości, czy jest ona obciążona prawami osób trzecich (na przykład służebnością), a także czy ustanowiona została hipoteka. Jeżeli dla domu nie założono księgi wieczystej albo gdy obecny właściciel czeka na dokonanie wpisu poświadczającego jego uprawnienia, warto poprosić o okazanie aktu notarialnego zakupu lub darowizny albo postanowienia sądu w przedmiocie stwierdzenia nabyciu spadku.


Warto odwiedzić również wydział geodezji urzędu gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość. Można w nim sprawdzić przebieg granic działki oraz jej powierzchnię, a także uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów. Z kolei w wydziale architektury można zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został on uchwalony w danej gminie. Zawiera on informacje dotyczące planów inwestycyjnych takich jak na przykład budowa dróg czy spalarni odpadów. Warto także udać się do wydziału meldunkowego, w którym można dowiedzieć się, kto jest zameldowany w domu, który ma być przedmiotem transakcji.


Dokumenty dotyczące domu 


Wiele można dowiedzieć się także od właściciela. Powinien on bowiem okazać zainteresowanemu zakupem jego domu dokumenty, które dotyczą nieruchomości.


Jeżeli właściciel wybudował dom, który teraz sprzedaje, powinien mieć wszystkie dokumenty związane z realizacją inwestycji. Chodzi tutaj o pozwolenie na budowę, projekt architektoniczno-budowlany domu, przyłączy (gazowego, elektrycznego, wodociągowego) oraz instalacji gazowej, elektrycznej, grzewczej, wodociągowej i kanalizacyjnej, dziennik budowy oraz powykonawczą inwentaryzację geodezyjną i protokoły odbioru domu, a także przyłączy i protokół odbioru kominiarskiego. Gdyby okazało się, że właściciel nie dysponuje tego rodzaju dokumentacją, wówczas powinna być ona dostępna w starostwie powiatowym, a gdyby jej tam nie było, istnieje możliwość zlecenia inwentaryzacji nieruchomości.


Warto również zapoznać się z dokumentacją dotyczącą opłacania bieżących rachunków, zapoznać się z treścią umów związanych z domem, a także spisać jego wyposażenie w protokole, aby później nie było wątpliwości.


Jak skonstruować umowę przedwstępną?Po uzgodnieniu warunków transakcji warto zawrzeć umowę przedwstępną sprzedaży domu. Będzie to zabezpieczenie na wypadek wycofania się sprzedającego i dokonania sprzedaży na rzecz innego zainteresowanego, który zaoferuje lepszą cenę. Co ważne, tego rodzaju umowę można sporządzić samodzielnie, bez wizyty u notariusza. Warto ustalić także zadatek, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie. W razie wycofania się sprzedającego odda on wpłaconą sumę w podwójnej wysokości, natomiast jeśli kupujący się wycofa, sprzedający zatrzyma zadatek.


Należy pamiętać, że sfinalizowanie transakcji zawsze wiąże się z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Zwyczajowo koszty z tym związane pokrywa kupujący.


Zakup wymarzonego domu to zawsze ryzyko popełnienia błędu, który może być kosztowny. Z tego względu warto starannie przygotować się do takiej transakcji. Co więcej, jeżeli ktoś nie jest pewny, czy wszystko z daną nieruchomością jest w porządku, może poprosić o pomoc prawnika.