Hejt przedsiębiorcy – przeprosiny za naruszenie dóbr osobistych
Blog

Skontaktuj się z nami

23-01-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Działania będące hejtem mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w rozumieniu prawa cywilnego. Przede wszystkim chodzi tutaj o godzenie w dobre imię danej firmy, co może mieć przełożenie na jej gorsze wyniki finansowe. W takim przypadku przedsiębiorca może domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia, a także przeprosin w prasie.Na czym polega naruszenie dóbr osobistych przedsiębiorcy?


Naruszenie dóbr osobistych zostało ujęte w art. 23 Kodeksu cywilnego (KC). W myśl tego przepisu dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.


Z powyższego wynika, że ochrona dóbr osobistych dotyczy wyłącznie ludzi (osób fizycznych). Nie jest to jednak prawda, albowiem w art. 43 KC postanowiono, iż regulacje te znajdują zastosowanie również w przypadku osób prawnych, a więc różnego rodzaju spółek.


W obecnych czasach z hejtem można spotkać się przede wszystkim w Internecie. Osoby, które dopuszczają się takich działań, publikują na profilach w portalach społecznościowych, forach internetowych, czy też na firmowych blogach wpisy, memy, grafiki lub filmy, które mają na celu ugodzenie w dobre imię danego przedsiębiorcy.Środki ochrony dóbr osobistych


W Kodeksie cywilnym przewidziane zostały środki ochrony dóbr osobistych. Można je podzielić na dwie grupy – majątkowe i niemajątkowe.


Jeżeli chodzi o pierwsze z nich, należy tutaj wskazać odszkodowanie za szkodę majątkową oraz zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową. Z kolei katalog środków niemajątkowych obejmuje roszczenie o zaniechanie, powództwo o ustalenie oraz roszczenie o usunięcie skutków naruszenia.Przeprosiny za naruszenie dóbr osobistych


W sytuacji, gdy dojdzie do naruszenia dóbr osobistych, istnieje możliwość żądania od osoby, która się go dopuściła, aby dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (art. 24 § 1 KC). W jaki sposób zostaną usunięte skutki, o których mowa, uzależnione jest od okoliczności sprawy. W praktyce usunięcie to sprowadza się najczęściej do złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, czyli opublikowanie przeprosin.


W kontekście powyższego wskazać należy, że przedsiębiorca, który zdecydował się na zażądanie od hejtera przeprosin i zamierza dochodzić swoich praw przed sądem, powinien dokładnie określić nie tylko treść, ale i formę żądanego oświadczenia. Ta ostatnia kwestia może przysporzyć pewnych problemów, których nieuwzględnienie może następnie spowodować brak satysfakcji, a nawet rozczarowanie oświadczeniem. Żeby tak nie było, należy określić w pozwie takie kwestie jak miejsce opublikowania przeprosin, a więc podać tytuł pisma lub strony internetowej. To jednak nie wszystko, albowiem niezbędne jest również wskazanie numeru strony w przypadku tradycyjnego czasopisma, a ponadto wielkość i kolor ramki oraz wielkość, kolor i krój czcionki.


Wszelkie przejawy hejtu wobec firm mogą być dla nich szczególnie dotkliwe, nie tylko ze względu na straty finansowe, ale i wizerunkowe. Przedsiębiorcy nie pozostają jednak bezbronni, albowiem mogą wystąpić z roszczeniami dotyczącymi naruszenia dóbr osobistych. Jednym z nich jest żądanie opublikowania przeprosin w odpowiedniej formie.