Domy do 70 m2 bez pozwolenia
Blog

Skontaktuj się z nami

08-04-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu pojawiła się możliwość budowy domu o powierzchni do 70 m2 bez konieczności uzyskania pozwolenia. Żeby jednak skorzystać z nowych przepisów, inwestor musi spełnić kilka zasadniczych warunków. Zostaną one omówione w niniejszym artykule.O jakie domy dokładnie chodzi?


We wprowadzonych na początku 2022 roku przepisach określono, że budowa domu bez pozwolenia jest możliwa, jeżeli obiekt ten ma nie więcej niż dwie kondygnacje. Co więcej, łączna powierzchnia budynku nie może przekroczyć 70 m2, a obszar jego oddziaływania wyjść poza granice działki. Kolejną niezwykle istotną kwestią jest wymóg, aby dom zaspokajał potrzeby mieszkaniowe inwestora. Oznacza to, że nie jest możliwe na przykład budowanie domów bez pozwolenia z przeznaczeniem na wynajem.Uproszczenie formalności


Z dniem 3 stycznia 2022 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. W akcie tym określony został jednolity wzór wniosku. Co więcej, każdy inwestor może go złożyć za pośrednictwem aplikacji e-Budownictwo, która dostępna jest pod adresem e-budownictwo.gunb.gov.pl. W ten sposób można oszczędzić nie tylko czas, ale i pieniądze, albowiem nie trzeba już udawać się na pocztę bądź do urzędu.

Brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę to nie jedyne ułatwienie. Otóż zgodnie z nowymi przepisami niepotrzebny jest także udział w realizacji inwestycji kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy.

Decydując się na rozpoczęcie prac, należy pamiętać, że budowa w dalszym ciągu musi być zgodna z miejskim planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli takiego planu nie uchwalono, wówczas wymagane jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Trzeba również mieć na uwadze, że wznoszony obiekt musi być zgodny z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jakie obowiązują w budownictwie. Wymóg ten dotyczy zresztą nie tylko samej budowy, ale i etapu projektowania domu.Gwarantowany kredyt


W dniu 27 maja 2022 roku zacznie obowiązywać ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Na mocy nowych przepisów Bank Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantował 20% kredytu, jednakże nie więcej niż 100 tysięcy złotych. Ponadto w związku z narodzinami dziecka BGK udzieli dodatkowego wsparcia w postaci jednorazowej spłaty części kredytu. Pomoc ta wyniesie 20 tysięcy złotych w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie dziecko i 60 tysięcy złotych w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o trzecie albo kolejne dziecko.

W najbliższym czasie zwiększone zostanie także bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Mianowicie w dniu 1 lipca 2022 roku wejdzie w życie większość przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Celem zmian w prawie jest nie tylko poprawa wspomnianego już bezpieczeństwa, ale i zwiększenie zaufania nabywców do deweloperów.Rozwiązanie problemów mieszkalnictwa?


Czy możliwość budowania domów bez pozwolenia na budowę rozwiąże problemy polskiego mieszkalnictwa? Z całą pewnością nie, ponieważ tego rodzaju inwestycja zawsze wiąże się z koniecznością poniesienia naprawdę dużych wydatków, na co nie wszystkich stać. Niemniej jednak dla wielu osób spełnienie marzenia o własnym domu stanie się znacznie bardziej dostępne. Natomiast do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Polaków konieczne są również inne zmiany, które sprawiłyby, że mieszkania na wynajem stałyby się powszechniej dostępne.

Wprowadzenie możliwości budowy domu bez pozwolenia na budowę to zmiana, na którą wiele osób czekało z nadzieją. W rzeczywistości nowe przepisy upraszczają formalności oraz wprowadzają wsparcie ze strony państwa. Za jakiś czas będzie można przekonać się, jakim zainteresowaniem ze strony Polaków cieszą się niewielkie domy bez pozwolenia.