Licencja EULA – czym jest w praktyce?
Blog

Skontaktuj się z nami

29-04-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Istnieje kilka typów licencji, w ramach których oferowane są programy komputerowe. Jednym z nich jest EULA. Rozwiązanie to jest wykorzystywane w razie sprzedaży oprogramowania z pudełkiem. Czym charakteryzuje się licencja EULA i co warto o niej wiedzieć?


Czym jest licencja EULA?


EULA to skrót, który pochodzi od angielskiego end-user license agreement, co oznacza umowa licencyjna końcowego użytkownika. Może to być kompleksowa umowa bądź też ogólny wzór kontraktu.


Co warto odnotować, EULA to licencja niewyłączna. Jest ona bowiem przyznawana wielu podmiotom końcowym. Konieczne jest dokładne wskazanie zakresu licencji. Chodzi tutaj o możliwość jego pobrania, instalacji, a także używania w celach prywatnych.


Umowa licencyjna powinna także określać wymogi dotyczące danego oprogramowania oraz jego instalacji. Można tutaj wymienić na przykład wymaganą szybkość łącza, minimalną ilość wolnego miejsca w pamięci urządzenia, czy też liczbę kopii, z których może korzystać jeden użytkownik.


Odpowiedzialność licencjodawcy


Odpowiedzialność licencjodawcy w ramach EULA może zostać ograniczona na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Co jednak niezwykle istotne, tego rodzaju ograniczenia odpowiedzialności możliwe są tylko wówczas, gdy stroną umowy jest podmiot niebędący konsumentem. Z tego względu podczas tworzenia kontraktu należy dokonać analizy przepisów związanych z ochroną praw konsumentów. W razie ich naruszenia twórca oprogramowania musi liczyć się z karami, jakie może nałożyć Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Czy możliwe jest przeniesienie licencji?Twórca oprogramowania może w umowie licencyjnej uregulować także możliwość dokonania sublicencji, a także przeniesienia licencji. Co ważne, prawo do jej przeniesienia może zostać całkowicie wyłączone. Należy również dodać, iż możliwe jest przeniesienie własności legalnej kopii danego oprogramowania.


Zgodnie z postanowieniami umowy licencyjnej EULA zazwyczaj możliwe jest wykonanie kopii oprogramowania na własny użytek. To korzystne rozwiązanie z punktu widzenia użytkowników, którzy mogą w ten sposób zabezpieczyć się przed zgubieniem bądź zniszczeniem nośnika.


Każda umowa licencyjna, także EULA, ma na celu zapewnienie właściwej ochrony interesów jej stron. Jeżeli chodzi o twórcę, ochrona ta przede wszystkim ma na celu ograniczenie jego odpowiedzialności, która wiąże się z dystrybucją danego programu. Tworząc nowe oprogramowanie, należy więc przeanalizować swoje oczekiwania w zakresie ochrony interesów, aby umowa licencyjna była możliwie najbardziej skuteczna w tym zakresie.