Czym jest smart contract?

Blog

Skontaktuj się z nami

09-02-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Rozwój nowych technologii wymusił pewne zmiany w obrocie prawnym. Najlepszym tego przykładem jest umowa określana mianem smart contract. Należy jednak zwrócić uwagę, iż pojęcie to powstało już dość dawno temu, albowiem po raz pierwszy użył go amerykański prawnik i informatyk Nick Szabo. Miało to miejsce w 1994 roku. Czym zatem jest smart contract i jak można wykorzystać tego rodzaju umowę w praktyce?Jak należy rozumieć smart contract?


Zdefiniowane pojęcia smart contract przysparza wiele trudności. Muszą się z nimi borykać zarówno prawnicy, jak i informatycy. W praktyce przyjmuje się jednak, że pod tym pojęciem należy rozumieć specjalny program komputerowy, który został napisany w celu wykonywania postanowień zawartej umowy. Co ważne, realizacja jej postanowień dokonuje się w sposób automatyczny, bez ingerencji człowieka.


O tym, w jaki sposób funkcjonuje w danym przypadku smart contract, decyduje kod źródłowy programu komputerowego. Najlepszym tego przykładem może być program, który służy do cyklicznego dokonywania automatycznych płatności, albo specjalna aplikacja służąca do zawierania umów w formie elektronicznej. W tym kontekście należy zaznaczyć, iż nie można traktować smart contract jako umowy w rozumieniu prawa polskiego, na co mogłoby wskazywać to pojęcie.


Smart contract można więc określić mianem pośrednika pomiędzy stronami zawieranej umowy. Co więcej, tego typu oprogramowanie pozytywnie wpływa również na bezpieczeństwo transakcji. Dzięki dokonaniu opłaty i wykonaniu postanowień umowy w tym samym czasie istnieje mniejsze ryzyko oszustwa niż gdyby czynności te miały być dokonane zdalnie jedna po drugiej.W jaki sposób można stosować smart contract w praktyce?


Jak już wcześniej zostało powiedziane, aplikacje smart contract znajdują obecnie coraz częstsze zastosowanie w praktyce. Chodzi tutaj nie tylko o przywołane wcześniej wykonywane cyklicznie płatności, ale i na przykład o automatyczną wypłatę odszkodowań związanych z opóźnieniami lotniczymi, czy też wynajmowanie samochodów w ramach miejskich wypożyczalni. W tym ostatnim przypadku odpowiednio przygotowany program uniemożliwi zainteresowanemu skorzystanie z pojazdu, jeżeli nie uiści on wymaganej opłaty.


Wielu specjalistów dostrzega również inne zastosowania smart contract w codziennym życiu. Wskazują oni na przykład wszelkie systemy służące do głosowania, zarządzania, ochrony zdrowia, a ponadto mogą być one wykorzystywane w takich branżach jak motoryzacja, transport i logistyka, obrót nieruchomościami, a także w innych dziedzinach gospodarki.Smart contract – zalety i wady.


Aplikacje smart contract mają wiele zalet, które zdążyli już dostrzec ich użytkownicy. Wśród nich należy wskazać:

  • zaufanie – wszelkie dokumenty oraz środki niezbędne do wykonania danej umowy są szyfrowane;
  • bezpieczeństwo – starannie opracowany smart contract jest bardzo trudny do złamania przez hakerów;
  • efektywność – smart contract to rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić czas oraz pieniądze, a także umożliwia rezygnację z tradycyjnej dokumentacji.


Nie należy jednak zapominać o wadach smart contract. Wśród nich można wskazać:

  • brak odpowiednich regulacji prawnych – w wielu państwach ustawodawstwo nie przewiduje takiego rozwiązania jak smart contract;
  • kodowanie – pisanie kodów leży po stronie informatyków, a ci mogą zwyczajnie się mylić;
  • szybkość i skalowalność transakcji – na tych polach wciąż wiele jest do poprawy, aby transakcje przebiegały jeszcze sprawniej.