Czym jest hacking komputerowy?
Blog

Skontaktuj się z nami

07-11-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Jednym z przestępstw komputerowych jest hacking. W niektórych sytuacjach może on być niezwykle niebezpieczny nie tylko dla obywateli, ale także dla państwa i jego instytucji. Na czym polega hacking i jak można się przed nim bronić to tylko niektóre z kwestii, jakie zostaną poruszone w niniejszym artykule.Hacking komputerowy – co to takiego?


Pod pojęciem hackingu komputerowego należy rozumieć włamanie do cudzego komputera bądź urządzenia mobilnego (smartfona lub tabletu) w celu kradzieży danych. Osoba, która dopuszcza się takiego zachowania, nie jest bowiem upoważniona do uzyskania dostępu do tych materiałów.


Hacking może mieć różne skutki, co jest uzależnione od intencji sprawcy. Mianowicie może on uszkodzić lub usunąć informacje zapisane w pamięci danego urządzenia bądź też utrudnić osobie uprawnionej dostęp do danych.Jak zabezpieczyć się przed hackingiem?


Użytkownik komputera nie pozostaje bezbronny w starciu z hakerami. Stosowane metody nie dają gwarancji, że nie dojdzie do włamania, aczkolwiek mogą one zdecydowanie utrudnić pracę przestępcom.


Po pierwsze, warto stosować podwójne uwierzytelnianie. Metoda ta polega na konieczności podania dwóch informacji, które umożliwiają zalogowania się do danego serwisu, na przykład do bankowości elektronicznej. Najczęściej jest to hasło oraz wybór odpowiedniej grafiki z zaproponowanego zestawu.


Po drugie, należy stosować odpowiednie hasło. Przede wszystkim powinno być ono długie i skomplikowane. Najlepiej, jeżeli nie będzie nim konkretne słowo, lecz ciąg liter, cyfr i znaków specjalnych. Warto też mieszać małe litery z wielkimi, aby jeszcze bardziej skomplikować hasło. W celu stworzenia silnego hasła można posłużyć się specjalnym programem, jakim jest menedżer haseł.


Po trzecie, nie należy ignorować aktualizacji systemu. Co jakiś czas komputer sygnalizuje, że pojawiły się poprawki do systemu operacyjnego. Warto je zainstalować, ponieważ dzięki nim urządzenie nie tylko działa sprawniej, ale poprawie ulegają również jego zabezpieczenia.


Po czwarte, trzeba uważać na to, co publikuje się w mediach społecznościowych. Na przykład w razie zamieszczenia zdjęcia ostatniego zakupu w sklepie internetowym oszuści mogą podszyć się pod jego pracowników i poprosić o zalogowanie na platformie łudząco przypominającej serwis.


Warto również uświadomić sobie, że dane osobowe stanowią we współczesnym świecie niezwykle cenną walutę. Chodzi tutaj nie tylko o imię i nazwisko, ale i o numer PESEL. Nigdy nie powinno się ich podawać w trakcie rozmowy telefonicznej bądź podejrzanym osobom, które przysyłają wiadomości mailowe.Hacking jako przestępstwo


Hacking jest przestępstwem na gruncie polskiego prawa karnego. Zostało ono stypizowane w art. 267 § 1 Kodeksu karnego (KK). Zgodnie z tym przepisem kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


Dodać należy, iż jeśli dana osoba uzyskuje dostęp do cudzych informacji w sposób przypadkowy lub automatyczny, wówczas nie ponosi odpowiedzialności karnej (art. 267 § 3 KK).


Kwestią niezwykle istotną jest fakt, iż jest to przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego. Oznacza to, że aby organy ścigania podjęły czynności, konieczne jest ich zawiadomienie przez osobę, do urządzenia której się włamano.


Hacking to przestępstwo, którego ofiarą może stać się każdy internauta, który korzysta z bankowości elektronicznej lub poczty e-mail. Na szczęście istnieją sposoby na to, aby utrudnić życie cyberprzestępcom. Warto z nich korzystać, a w razie ataku nie obawiać się zawiadomić organów ścigania.