Czy strona internetowa jest programem komputerowym?
Blog

Skontaktuj się z nami

02-03-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Zdecydowana większość przedsiębiorców posiada własne strony internetowe. Pełnią one funkcję nie tylko wizytówek, ale stanowią również pewną formę reklamy w wirtualnym świecie. Ponadto z tego typu udogodnień korzystają także osoby prywatne. Co ważne, tego rodzaju witryna ma wiele cech wspólnych z programem komputerowym. Czy jednak można traktować stronę internetową jako program komputerowy?Czym jest strona internetowa?


Strona internetowa jest specjalnym dokumentem, który udostępniany jest w sieci innym jej użytkownikom. Jeżeli jest ona połączona z innymi stronami, wówczas tworzy witrynę albo serwis internetowy. Oczywiście w Internecie funkcjonuje wiele stron, które różnią się swoim przeznaczeniem. Każda z nich posiada jednak swój unikalny kod źródłowy.


Należy jednak zwrócić uwagę, że pojęcie strony internetowej nie zostało uregulowane w żadnym polskim akcie prawnym. Oznacza to, że wszelkie definicje zbudowane są na podstawie rzeczywistych funkcjonalności poszczególnych stron.Pojęcie programu komputerowego.


Jeżeli natomiast chodzi o program komputerowy, należy zwrócić uwagę, że w polskim prawie również nie ma jego ustawowej definicji. Można jednak posłużyć się ustawodawstwem amerykańskim, a konkretnie Title 17 United States Code. Otóż zgodnie z definicją zawartą w tym akcie program komputerowy to zestaw wyrażeń albo instrukcji do wykonania bezpośrednio lub pośrednio przez komputer w celu wywołania określonego rezultatu. W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że istnieją różne programy komputerowe, które różnią się przeznaczeniem. Są bowiem programy służące do tworzenia i edytowania grafiki i muzyki, edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, aplikacje umożliwiające budowę baz danych oraz wiele innych. O przeznaczeniu danego programu oraz jego poszczególnych funkcjach zawsze decyduje kod źródłowy.Czy strona internetowa może być programem komputerowym?


Z powyższego wynika, że podstawowym elementem, który jest wspólny zarówno dla strony internetowej, jak i dla programu komputerowego, jest kod źródłowy. Należy jednak zwrócić uwagę, że do odpowiedzi na postawione powyżej pytanie konieczne jest przeanalizowanie technologii, jakie zostały użyte do stworzenia danej strony. Jeżeli strona internetowa została napisana w niezwykle popularnym obecnie języku HTML, nie stanowi ona programu komputerowego. Wynika to z bardzo prostego faktu. Otóż język HTML nie zawiera wyrażeń ani instrukcji, które są potrzebne do wywołania określonego rezultatu przez komputer.


Należy jednak zwrócić uwagę, że niektóre strony tworzone są za pomocą innych języków. Najczęściej są to CSS, PHP oraz JavaScript. Pierwszy z nich oferuje podobne możliwości jak popularny HTML. Strona przygotowana w języku CSS nie może więc zostać uznana za program komputerowy. Z kolei zastosowanie PHP lub JavaScript skutkuje tym, że dana strona internetowa może spełniać przesłanki do bycia programem komputerowym. Jeżeli tak się stanie, podlega ona ochronie prawnej przewidzianej w ustawie Prawo autorskie.


Inną kwestią jest ochrona własności intelektualnej opublikowanej na danej stronie. W Internecie można bowiem znaleźć różnego rodzaju opracowania naukowe, a także materiały zawierające istotne informacje. Ich wykorzystywanie wymaga odpowiedniej licencji bądź wyraźnego zaznaczenia, że dane treści stanowią cytaty oraz powołania się na źródło.


Każdy internauta odwiedza codziennie wiele stron internetowych, niekoniecznie zastanawiając się nad tym, czy są one programem komputerowym, czy też nie. Tego rodzaju okoliczność jest jednak istotna z punktu widzenia prawników, którzy zajmują się prawem autorskim i ochroną własności intelektualnej.