Czy piwnica wlicza się do powierzchni użytkowej?
Blog

Skontaktuj się z nami

22-04-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Nabywca wraz z mieszkaniem kupuje również dodatkowe pomieszczenia, określane jako przynależności. Powinny być one wpisane do księgi wieczystej. W tym kontekście pojawia się pytanie, jak wygląda kwestia piwnicy. Czy jej powierzchnia wliczana jest do powierzchni użytkowej, czy też jest ona traktowana jako odrębne pomieszczenie? Okazuje się, że sprawa jest skomplikowana.Czym jest powierzchnia uzytkowa?Pojęcie powierzchni użytkowej można znaleźć w art. 1a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W myśl tego przepisu powierzchnia użytkowa budynku lub jego części obejmuje powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Istotne znaczenie ma tutaj jednak wysokość. Otóż pomieszczenia, które mają co najmniej 2,20 metra wysokości, w całości wchodzą w skład powierzchni użytkowej, natomiast te o wysokości 1,40-2,20 metra – w połowie, a niższe nie są w ogóle do niej wliczane. Oznacza to, że jeśli piwnica mieści się w tych parametrach, jej powierzchnia zostanie uwzględniona przy opłacaniu podatku od nieruchomości.


Rozbieżnośćw w przepisachWydawać by się mogło, że wskazana powyżej regulacja zamyka sprawę. Okazuje się jednak, że tak nie jest, ponieważ piwnica nie jest wliczana do powierzchni użytkowej w świetle przepisów ustawą o podatku od spadków i darowizn. Wynika z tego, że w razie konieczności zapłaty podatku od spadku lub darowizny powierzchnia piwnicy nie będzie uwzględniana, co przełoży się na niższy podatek.


Czy piwnica jest wliczana do powierzchni użytkowej?Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy od tego, w ramach jakiej sprawy należy rozpatrywać ten problem. Jeśli bowiem chodzi o podatki i opłaty lokalne, piwnica jak najbardziej może zostać wliczona do powierzchni użytkowej lokalu. Musi jednak ona spełniać warunki, o których mowa we wcześniejszej części artykułu. Natomiast w przypadku podatku od spadków i darowizn piwnica jest zwolniona z tego rodzaju daniny.


Piwnica stanowi przynależność wielu mieszkań. Wielu ich właścicieli zastanawia się, czy powierzchnia tego typu pomieszczeń wlicza się do powierzchni użytkowej lokalu. Okazuje się, że wszystko zależy od charakteru danej sprawy.