Czy można uzyskać rozwód polubownie?
Blog

Skontaktuj się z nami

09-03-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Chyba każdy zna kogoś, kto się rozwiódł. Ludzie, którzy mają to doświadczenie już za sobą, nierzadko dzielą się swoimi przeżyciami ze swoimi znajomymi. Często jest to bardzo przykre doświadczenie, z którym wiąże się wiele niezwykle trudnych emocji, szczególnie gdy sąd orzeka w toku postępowania o winie za rozkład pożycia małżeńskiego bądź gdy dochodzi do rozstrzygnięcia w kwestiach dotyczących dzieci. Czy można jednak oszczędzić sobie takich przeżyć i rozwieść się polubownie?

 

 

Od czego zależy przebieg postępowania rozwodowego?

 

Fundamentem każdego postępowania o rozwód jest pozew, czyli pismo wnoszone przez osobę występującą z żądaniem orzeczenia rozwodu. To właśnie w pozwie należy przedstawić swoje stanowisko dotyczące inicjowanego procesu.

 

Podstawowym wnioskiem zawartym w tym piśmie jest żądanie orzeczenia rozwodu. Oprócz niego można wnioskować o rozpoznanie winy w rozkładzie pożycia, o rozstrzygnięcie w kwestiach dotyczących małoletnich dzieci (alimenty, miejsce ich stałego zamieszkania, kontakty, problem wykonywania władzy rodzicielskiej), a także dopuszczenie oraz przeprowadzenie wskazanych dowodów.

 

Na długość postępowania największy wpływ ma to, ile dowodów ma przeprowadzić sąd oraz to, czy będzie on rozpoznawał kwestię winy za rozpad pożycia. Ta ostatnia kwestia budzi zawsze szczególne emocje.

 

 

Jak w praktyce wygląda postępowanie?

 

Jak już zostało wcześniej wspomniane, pierwszym etapem postępowania o rozwód jest wniesienie pozwu w tym przedmiocie. Po otrzymaniu jego odpisu strona pozwana zobowiązana jest do złożenia odpowiedzi na pozew, w której przedstawi swoje stanowisko. Następnie sąd wyznacza termin rozprawy. Stawiennictwo na niej jest obowiązkowe i ma na celu wysłuchanie stron, czyli uzyskanie od nich potwierdzenia stanowisk. Zazwyczaj terminów w danej sprawie jest kilka, co ma związek z liczbą zgłoszonych dowodów oraz stopniem skomplikowania. Są na nie wzywani również świadkowie powołani przez strony w celu złożenia zeznań. Po rozpoznaniu całej sprawy sąd przystępuje do wyrokowania. Należy jednak zwrócić uwagę, że od wydanego wyroku stronom przysługuje apelacja. W praktyce najczęściej strony odwołują się od takich kwestii jak wysokość alimentów, wykonywanie władzy rodzicielskiej bądź też model realizowania kontaktów z dziećmi.

 

 

Polubowny rozwód – czy to w ogóle możliwe?

 

Zgodnie z polskim prawem uzyskanie rozwodu możliwe jest wyłącznie poprzez wydanie przez sąd wyroku w tym zakresie. Oznacza to, że zawsze istnieje konieczność przeprowadzenia postępowania przed sądem. Strony jednak mogą porozumieć się co do pewnych kwestii, aby nie eskalować konfliktu, a co za tym idzie, znacząco przyspieszyć proces.

 

W tym celu warto ze sobą porozmawiać na temat rozstania. Przede wszystkim dobrze jest zrezygnować z rozpatrywania przez sąd kwestii winy w rozpadzie pożycia. Ponadto warto odpowiedzieć sobie na następujące pytania i ustalić takie kwestie jak:

  • z kim zamieszkają na stałe dzieci?
  • w jaki sposób będzie wyglądać wykonywanie kontaktów przez rodzica, który z nimi nie będzie mieszkał?
  • czy władza rodzicielska będzie ograniczona, jeśli tak, to w jaki sposób?
  • jaka będzie wysokość alimentów?

Istnieje również możliwość sporządzenia planu wychowawczego, czyli swego rodzaju umowy dotyczącej dalszego wychowywania dzieci. Dzięki temu sąd odstąpi od rozstrzygania o kwestiach z tym związanych, co zdecydowanie przyspieszy postępowanie. To również znakomity sposób na zaoszczędzenie sobie nerwów podczas procesu. Lepiej jest przecież załatwiać swoje sprawy w drodze porozumienia niż decydować się na rozstrzygnięcie sądu.

 

Uzyskanie rozwodu zawsze wiąże się z koniecznością przeprowadzenia procesu, co z kolei łączy się z powstaniem pewnego sporu. Niemniej jednak istnieją sposoby, aby uczynić rozstanie nie tylko szybszym, ale też mniej obciążającym emocjonalnie. Przede wszystkim warto rozważyć odstąpienie od orzekania o winie oraz przygotować plan wychowawczy.