Czy hejter jest w sieci bezkarny?
Blog

Skontaktuj się z nami

10-10-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Wielu osobom wydaje się, że są one w sieci anonimowe, przez co dopuszczają się one zachowań, na które z całą pewnością nie zdecydowałyby się w realnym życiu. Z tego względu publikują one nienawistne komentarze lub inne materiały, które mają na celu ośmieszenie bądź poniżenie danej osoby. Czy faktycznie hejterzy, o których mowa, mogą czuć się bezkarni?Dlaczego hejterzy czują się bezkarni?


Wiele aspektów życia przeniosło się w ostatnich latach do Internetu, a pandemia koronawirusa stała się katalizatorem tego zjawiska. To właśnie w sieci ludzie nawiązują nowe kontakty – nie tylko towarzyskie, ale i biznesowe – dzielą się wydarzeniami ze swego życia, a także promują swoje firmy. Publikowanie tego rodzaju materiałów na portalach społecznościowych lub blogach stanowi okazję dla hejterów, osób pragnących uprzykrzyć komuś życie, do zamieszczania obraźliwych komentarzy.


W dalszym ciągu panuje przekonanie o anonimowości w sieci. Niektórym osobom wydaje się, że mogą założyć fałszywe konto w serwisie społecznościowym i następnie obrażać innych. Robią to, aby poprawić swoje samopoczucie bądź też z zazdrości, że są osoby, którym się lepiej powodzi.


Z praktycznego punktu widzenia należy podkreślić, iż ustalenie tożsamości autora nienawistnych wpisów nie stanowi wielkiego problemu. To z kolei otwiera drogę do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.Hejt jako naruszenie dóbr osobistych


Publikowanie obraźliwych komentarzy, grafik lub filmów może zostać zakwalifikowane jako naruszenie dóbr osobistych. W tym miejscu warto przytoczyć art. 23 Kodeksu cywilnego. Otóż w myśl tego przepisu dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Katalog ten nie ma charakteru zamkniętego, dlatego też do dóbr osobistych zalicza się również na przykład dobre imię, godność osobistą, jak i renomę przedsiębiorstwa.


W przypadku, gdy dojdzie do naruszenia dóbr osobistych, poszkodowany może wystąpić z żądaniem zaniechania dalszych naruszeń oraz usunięcia skutków dokonanego już naruszenia. To jednak nie wszystko, albowiem możliwe jest także uzyskanie zadośćuczynienia pieniężnego lub nakazania zapłaty odpowiedniej kwoty na wskazany przez pokrzywdzonego cel społeczny, a także odszkodowania, jeżeli wskutek naruszenia doszło do powstania szkody o charakterze majątkowym.Czy hejt może być przestępstwem?


W niektórych sytuacjach hejt może stanowić również przestępstwo. Chodzi tutaj o następujące czyny zabronione – zniewagę lub zniesławienie. W pierwszym z tych przypadków dochodzi do znieważenia godności danej osoby w jej obecności lub pod jej nieobecność, jednakże w sposób publiczny. Co więcej, ustawodawca przewidział także kwalifikowany typ tego przestępstwa, którym jest znieważenie za pomocą środków masowego przekazu – na przykład portali społecznościowych. W takiej sytuacji katalog kar jest surowszy, co oznacza, że sąd może orzec karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Z kolei zniesławienie polega na pomówieniu innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej o takie zachowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zachowania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.Co jest niezwykle istotne, obydwa te przestępstwa ścigane są z oskarżenia prywatnego.


Hejterzy nie są bezkarni, o czym przekonało się już wielu z nich. Publikowanie obraźliwych materiałów na portalach społecznościowych może bowiem wiązać się z odpowiedzialnością cywilną i karną. Warto więc wiedzieć, że w razie bycia ofiarą hejtu jego ofiara nie pozostaje bezbronna.