Czy hejt może dotyczyć firm?
Blog

Skontaktuj się z nami

20-09-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Hejt jest zjawiskiem, które kojarzy się przede wszystkim z osobami publicznymi, celebrytami oraz popularnymi influencerami. Okazuje się jednak, że dotyka on również przedsiębiorców, którzy długi czas budowali na rynku swoją markę. Czy naprawdę hejt jest tak poważnym problemem biznesowym?Hejt jako problem biznesowy


Skutki hejtu najwyraźniej widoczne są w sferze społecznej. Nienawistne komentarze, ośmieszające memy, grafiki lub filmy to materiały, które negatywnie wpływają na zdrowie psychiczne ofiary, a nierzadko przekładają się także na zdrowie fizyczne. Najlepiej świadczą o tym liczne wypowiedzi psychologów i lekarzy, z jakimi można spotkać się w mediach.


Należy jednak zwrócić uwagę, że działania hejterów nierzadko dotykają także firm. Dla każdego przedsiębiorstwa jest to bardzo poważny problem, ponieważ budują one mozolnie swoją pozycję na rynku i każde negatywne zachowanie ze strony takiej osoby może ten wysiłek zniweczyć. Nic zatem dziwnego, że firmy coraz poważniej podchodzą do wszelkich aktów nienawiści skierowanych pod ich adresem.


W przypadku firm hejterami nierzadko są inni przedsiębiorcy. Jak bowiem powszechnie wiadomo, konkurencja nie śpi. Problem jednak w tym, że nie zawsze wybiera ona uczciwe środki w rynkowej realizacji. Nieuczciwi konkurenci publikują nieraz wpisy w mediach społecznościowych krytykujące jakoś oferowanych towarów lub usług, a nawet standard obsługi.Jak wygląda hejt firmy?


Hejt firmy wygląda nieco inaczej niż ma to miejsce w przypadku osób fizycznych. Mianowicie nienawistne działania nie ograniczają się w tym przypadku do komentarzy publikowanych w Internecie bądź też innych obraźliwych materiałów. W przypadku przedsiębiorstw hejt polega on niekiedy również na niewłaściwym oznaczaniu produktów, naśladowaniu produktów, naruszaniu tajemnicy przedsiębiorstwa, czy też namawianiu klientów danej firmy do rozwiązywania z nią zawartych uprzednio umów.


Tego rodzaju działania mogą bezpośrednio przyczynić się do pogorszenia wyników finansowych danego przedsiębiorstwa. Nie od dzisiaj bowiem wiadomo, że wielu klientów przed dokonaniem danego zakupu sprawdza w Internecie opinie na jego temat. Jeżeli są one negatywne, wówczas rezygnują oni z transakcji.Co można zrobić?


Przedsiębiorcy w starciu z hejterami nie stoją na przegranej pozycji, jednakże walka z nimi nie jest prosta. Podstawowe problemy to namierzenie danej osoby i wykazanie, że to właśnie ona dopuściła się danego czynu. W praktyce nie jest to proste.


Należy dodać, że publikowanie przez hejtera nienawistnych materiałów wymierzonych w przedsiębiorcę, może stanowić zniewagę, albo zniesławienie, a także naruszenie dóbr osobistych. To jednak nie wszystko, albowiem jeżeli czynu takiego dopuszcza się inny przedsiębiorca, wówczas takie zachowanie może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji. W takiej sytuacji najlepiej zawiadomić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK), który podejmie odpowiednie kroki zmierzające do wyjaśnienia danej sprawy.


Hejt to poważny problem, z którym muszą mierzyć się również przedsiębiorcy. W ich przypadku może on pociągać za sobą niezwykle poważne skutki natury finansowej. Zniechęceni klienci mogą przestać kupować produkty danej firmy, co może przełożyć się nawet na jej bankructwo. Nie należy więc lekceważyć nienawistnych zachowań i reagować na wszelkie przejawy hejtu.