Co, gdy kilka osób pracuje nad utworem?
Blog

Skontaktuj się z nami

25-05-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Co, gdy kilka osób pracuje nad utworem? 


Niekiedy nad danym utworem pracuje kilka osób. Dzieje się tak wówczas, gdy jego przygotowanie wymaga szerokiej wiedzy z wielu dziedzin, a więc zaangażowania kilku specjalistów. Jak w takiej sytuacji wygląda kwestia praw autorskich? Komu one przysługują? Odpowiedź na te pytania można znaleźć w poniższym artykule.


Utwór współautorski - co to takiego?Utworem współautorskim jest takie dzieło, które ma co najmniej kilku autorów, a więc osób, które współdziałały podczas jego powstawania. To współdziałanie ma niezwykle istotne znaczenie z punktu widzenia prawa autorskiego. Dlaczego tak jest? Otóż osoby, które pracują nad utworem współautorskim, muszą działać w porozumieniu, zgodnie z założeniami wspólnej pracy.


Pojęcie wkładu twórczego - czym jest?Wkład twórczy to inaczej praca każdego z autorów na rzecz utworu. Powinien on mieć cechy oryginalności oraz indywidualności. Są to elementy przewidziane dla wszystkich utworów w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


W kontekście powyższego warto zwrócić uwagę, że wkładem twórczym nie jest:

  • pomysł oraz inspiracja do stworzenia danego utworu;
  • pomoc polegająca na przykład na dostarczeniu środków niezbędnych do przygotowania utworu;
  • pomoc techniczna, na przykład dotycząca obsługi różnego rodzaju urządzeń.

Wspólność praw autorskich Zgodnie z przepisami współtwórcom przysługują autorskie prawa majątkowe do stworzonego przez nich utworu. W tym kontekście należy jednak zaznaczyć, iż osobiste prawa autorskie pozostają oddzielne dla każdego z nich.


Co ważne, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych domniemywa się, że udziały poszczególnych współautorów są równe. Istnieje jednak możliwość obalenia tego domniemania, a najlepiej zrobić to jeszcze przed rozpoczęciem pracy, w drodze umowy sporządzonej na piśmie, w której zostaną określone najważniejsze postanowienia.


Jeżeli współtwórcy w drodze umowy ustalą wysokość swoich udziałów, wówczas nie będzie problemów z podziałem zysków płynących z eksploatacji utworu. Od razu będzie bowiem wiadomo, jaki ułamek należy się każdemu z nich.


Problem wykonywania wspólnego prawaDo wykonywania wspólnego prawa do utworu konieczna jest zgoda wszystkich jego współtwórców. Co jest niezwykle ważne, nie jest tutaj istotna wysokość udziałów każdego z nich.


Może się zatem tak zdarzyć, że jeden albo kilku twórców spośród grona autorów nie będzie chciał na przykład sprzedać prawa do utworu. W takim przypadku pozostali mogą wnieść sprawę do sądu, aby ten wydał odpowiednie rozstrzygnięcie. Sąd uwzględni wszystkie okoliczności sprawy, a także interes każdego ze współautorów. Wydane rozstrzygnięcie zastępuje oświadczenia woli twórców w przedmiotowym zakresie.


W szczególnie złożonych przypadkach konieczne jest zaangażowanie kilku specjalistów do wykonania danego utworu. Najlepszym tego przykładem jest stworzenie oprogramowania lub systemu komputerowego. W takim przypadku warto już na etapie umowy uregulować pewne kwestie, aby później wzajemne rozliczenia nie wzbudzały wątpliwości.