Alimenty natychmiastowe – kiedy zaczną obowiązywać?

Blog

Skontaktuj się z nami

03-04-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

WyślijUstalenie świadczenia alimentacyjnego nie zawsze jest gwarancją jego wypłacenia. Wiele osób zmaga się z problemem nie alimentacji. Jest wiele powodów, dla których tak właśnie się dzieje. Niekoniecznie brak środków na utrzymanie dziecka wynika ze złej woli zobowiązanego rodzica, często jest to związane z jego sytuacją finansową. Problemem są też długotrwałe postępowania sądowe. Rozwiązaniem mają być alimenty natychmiastowe, które być może wejdą w życie w 2023 roku. Pozwoli to na pobieranie alimentów natychmiastowych.


Czym są alimenty natychmiastowe?


Pod pojęciem alimentów należy rozumieć okresowe świadczenie, które jest przeznaczone na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do ich otrzymywania. Nakaz alimentacyjny rodziców w praktyce najczęściej wygląda tak: alimenty płaci rodzic na rzecz dziecka, z którym na co dzień nie mieszka. Uzyskane w ten sposób pieniądze drugi rodzic może przeznaczyć na przykład na zakup żywności, pomocy naukowych, czy na wydatki związane z uczęszczaniem na zajęcia pozalekcyjne, by szeroko pojęte warunki życia dziecka były na jak najwyższym poziomie. Tu oczywiście wysokość alimentów ma kluczowe znaczenie. Tak to wygląda tradycyjnym świadczeniu alimentacyjnym.


Nie zawsze jednak rodzice są w stanie dojść do porozumienia w kwestii alimentów, na przykład co do ich wysokości lub w zwyczajnym wywiązaniu się z nakazu zapłaty. Wówczas konieczne staje się wniesienie sprawy do sądu, który po rozpoznaniu sprawy, orzeknie o alimentach. Niestety postępowania sądowe trwają długo, a dzieci nie mogą miesiącami czekać na pieniądze, które zapewnią im warunki do odpowiedniego rozwoju. Rozwiązaniem tego problemu mają być właśnie alimenty natychmiastowe.


W jaki sposób można uzyskać alimenty natychmiastowe?


Obecnie uzyskanie alimentów natychmiastowych nie jest możliwe, ponieważ w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie przewidziano takiej sytuacji. Niemniej jednak planowane są zmiany legislacyjne w tym zakresie.

Zgodnie z założeniami sąd wydawałby decyzję o alimentach natychmiastowych w sposób uproszczony w postępowaniu nakazowym, aby dochodzenie tego rodzaju świadczeń było jak najłatwiejsze. Co więcej, pozew miałby być wnoszony na urzędowym formularzu, aby jego przygotowanie było naprawdę proste. Postępowanie powinno zakończyć się w ciągu zaledwie 14 dni.


Prawnicy wskazują jednak na dwie kwestie, które będą budzić problemy w praktyce. Mianowicie, jeżeli rodzic wniósł w pozwie o alimenty o zabezpieczenie roszczenia, nie będzie mógł skorzystać z alimentów natychmiastowych. Ponadto egzekucja alimentów natychmiastowych również może rodzić pewne problemy.


Wysokość alimentów natychmiastowychWysokość świadczenia alimentów natychmiastowych ma zostać określona ustawowo, co pozwoli jeszcze bardziej skrócić postępowanie. Rozwieje to również liczne wątpliwości dotyczące tego, ile pieniędzy potrzebuje dziecko do zaspokojenia swoich najważniejszych potrzeb. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby po zakończeniu postępowania, w którym sąd również będzie miał orzec o alimentach, domagać się wyższej kwoty.


Zgodnie z założeniami alimenty natychmiastowe mają wynosić:


na jedno dziecko – 21% minimalnej krajowej pensji,


na dwoje dzieci – 19% minimalnej krajowej pensji na każde dziecko,


na troje dzieci – 17% minimalnej krajowej pensji na każde dziecko,


na czworo dzieci – 15% minimalnej krajowej pensji na każde dziecko,


na pięcioro lub więcej dzieci – 13% minimalnej krajowej pensji na każde dziecko.


W kontekście powyższego należy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Pensja minimalna wynosi w pierwszej połowie 2023 roku 3490 złotych brutto. Oznacza to więc, że alimenty natychmiastowe wyniosłyby dziś mniej więcej 600-700 złotych. Z całą pewnością nie są to kwoty, za które można utrzymać dziecko, szczególnie gdy na przykład choruje ono przewlekle, aczkolwiek jest to zawsze jakieś wsparcie dla budżetu samotnego rodzica.

Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych na dzieci wiąże się z wieloma problemami. Najważniejszym z nich jest czas postępowań, które w ostatnich latach trwają jeszcze dłużej. Doraźnym rozwiązaniem tego problemu mają być alimenty natychmiastowe. Być może możliwość skorzystania z nich pojawi się jeszcze w tym roku.