Doradztwo transakcyjne i kapitałowe

Oferowane przez CONSELION doradztwo w obszarze transakcyjnym i kapitałowym obejmuje szerokie spektrum działań prowadzących do optymalizacji potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa, kluczowych transakcji i projektów wpływających na jego pozycję i wartość rynkową. Dotyczy to w równej mierze najważniejszych procesów związanych ze strategicznym zarządzaniem przedsiębiorstwem, jak i realizacją strategicznych celów jego właścicieli.

 

W tym zakresie nasza pomoc obejmuje:

Oferujemy multidyscyplinarne wsparcie w celu efektywnego pozycjonowania naszego Klienta na rynku kapitałowym i zbudowania skutecznych relacji z instytucjami bankowymi i finansowymi.

 

CONSELION Prawo i Podatki pełni rolę doradcy prawnego i finansowego przy publicznych i niepublicznych ofertach papierów wartościowych oraz w procesie dopuszczenia i wprowadzenia akcji lub obligacji spółki do obrotu na rynkach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Opracowujemy kompleksowe scenariusze umożliwiające pozyskanie finansowania na działalność bieżącą i inwestycyjną dla pojedynczych podmiotów i grup kapitałowych. Wśród najczęściej realizowanych przez nas projektów znajdują się:

  • doradztwo przy organizacji instrumentów dłużnych,
  • wsparcie w zakresie debiutów giełdowych i emisji akcji,
  • opiniowanie i organizacja projektów inwestycyjnych,

Wieloletnie doświadczenie w projektach o charakterze emisyjnym i ewolucyjnym oraz doskonała znajomość uczestników rynku finansowego i kapitałowego pozwala nam na wypracowywanie efektywnych i innowacyjnych koncepcji prawno-biznesowych.

Wyślij

Już teraz umów się na
spotkanie online
i porozmawiajmy o Twoich
potrzebach

Umów się