Doradztwo prawne

Praktyka CONSELION Prawo i Podatki obejmuje wszystkie dziedziny prawa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na rynkach w Polsce i za granicą. Opracowywane przez nas rozwiązania łączą istniejące uwarunkowania prawne z realiami gospodarczymi oraz oczekiwaniami Klientów.

 

W tym zakresie nasza pomoc obejmuje:

W każdym istotnym momencie działalności przedsiębiorstwa, szczególnie w trakcie przekształceń kapitałowych i własnościowych, należy dokonać oceny jego funkcjonowania w aspekcie prawnym. Istotą audytu jest zbadanie zgodności z przepisami przyjętych procedur, polityki podatkowej i rachunkowej, wzorów dokumentów, metod komunikacji z otoczeniem oraz działań handlowych i marketingowych.

 

Częste zmiany w polskim prawodawstwie powodują, że nawet małe i średnie przedsiębiorstwa narażone są na mimowolne naruszanie obowiązujących norm, co może powodować daleko idące sankcje finansowe i karne.

 

Przegląd ten prowadzony jest nie tylko pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, lecz także w aspekcie zabezpieczenia kluczowych interesów oraz pozycji prawnych badanego podmiotu. Audyt prawny obejmuje zarówno stany i relacje prawne występujące w obszarze działalności gospodarczej przedsiębiorstwa oraz jego sferze korporacyjnej.

Realizowane przez nas audyty prawne zawierają:

  • opis aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa,
  • wskazanie obszarów potencjalnego ryzyka,
  • sugerowane zmiany organizacyjne i prawne.

Zaangażowanie zewnętrznego audytora pozwala uzyskać obiektywną opinię na temat działania przedsiębiorstwa, uzupełnioną o specjalistyczne porady w pełni odpowiadające bieżącej sytuacji prawnej i gospodarczej.

Wyślij

Już teraz umów się na
spotkanie online
i porozmawiajmy o Twoich
potrzebach

Umów się