Zwolnienie z VAT dla małych firm także w innych krajach UE

Blog

Skontaktuj się z nami

10-07-2024
Zwolnienie z VAT dla małych firm także w innych krajach UE

Najpopularniejszy post

Gotowe pomysły na biznes prosto do Twojej skrzynki

Wyślij

 

Ministerstwo Finansów planuje zmiany w rozliczeniach podatku VAT. Gotowy jest już projekt ustawy, na mocy której możliwe będzie korzystanie ze zwolnienia od tego podatku w innych krajach Unii Europejskiej. Dla wielu przedsiębiorców może to być prawdziwa rewolucja w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług

 

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) ma na celu implementację przepisów Unii Europejskiej. Rząd zamierza bowiem wprowadzić do systemu prawnego procedurę SME. Pozwoli ona małym przedsiębiorstwom, które mają swoją siedzibę w państwach członkowskich innych niż ten, w którym VAT jest należny, na korzystanie ze zwolnień od tej daniny.

 

W obecnym stanie prawnym możliwe jest uzyskanie zwolnienia podmiotowego z VAT w przypadku podatników, którzy mają siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski i których wartość sprzedaży nie przekroczyła 200 tys. zł w poprzednim roku podatkowym. Warto przy tym zwrócić uwagę, iż na mocy ustawy o podatku od towarów i usług nie jest możliwe  stosowanie zwolnień z VAT wobec podatników, którzy nie mają siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, bez względu na wielkość ich rocznej sprzedaży.

 

Nowelizacja ustawy o VAT

 

Ograniczenia, o których mowa powyżej, mają ulec zmianie wraz z nowelizacją ustawy o VAT. Mianowicie małe przedsiębiorstwa, które mają swoją siedzibę w innych krajach niż Polska, będą mogły korzystać ze zwolnienia z VAT na terytorium Rzeczypospolitej, o ile spełnią te same warunki, jakie są przewidziane w ustawie. Z analogicznej możliwości będą mogli skorzystać podatnicy mający siedzibę w Polsce w innych państwach należących do Unii Europejskiej.

 

Zwolnienie z VAT będzie możliwe, jeżeli dany przedsiębiorca nie przekroczy progu rocznego obrotu, który obowiązuje w kraju, w którym VAT jest należny. Warto jednak zwrócić uwagę na górny limit. Otóż będzie on wynosił 85 tys. euro.

Zmiany w opodatkowaniu imprez zdalnych

 

To jednak nie koniec nowości, które wejdą w życie wraz ze zmianami w ustawie. Otóż obejmą one również nowe zasady dotyczące miejsca świadczenia usług, takich jak usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne czy rozrywkowe, w sytuacji, gdy obecność ostatecznego odbiorcy usług ma charakter wirtualny.

 

W projekcie przewidziano zmianę reguł miejsca opodatkowania tych usług z miejsca, w którym imprezy faktycznie się odbywają, na tzw. zasady ogólne. Chodzi tutaj o opodatkowanie usług w miejscu siedziby usługobiorcy. Jeżeli zaś imprez odbywają się na terytorium Unii Europejskiej, w innych państwach członkowskich niż siedziba usługodawcy, zasadniczo nie będzie konieczności rejestrowania się i rozliczania VAT w miejscach, gdzie imprezy te się odbywają. Rozliczenie podatku VAT nastąpi zatem w państwie siedziby usługobiorcy.

 

Z punktu widzenia konsumentów istotna może być inna kwestia. Otóż nowe przepisy mogą doprowadzić do wzrostu cen biletów na imprezy zdalne.

 

Podatek VAT to jedna z najważniejszych danin dla współczesnych państw. Pozwala on bowiem uzyskiwać wysokie wpływy do budżetu, obciążając przy tym budżety wielu przedsiębiorców. Nowe regulacje dotyczące zwolnienia z VAT dla małych firm w innych krajach Unii Europejskiej należy uznać za jak najbardziej pozytywne.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa podatkowego?

 

 

Sprawdzam ofertę kancelarii