Upadłość konsumencka a długi małżonka

Blog

Skontaktuj się z nami

14-06-2024
Upadłość konsumencka a długi małżonka

Najpopularniejszy post

Gotowe pomysły na biznes prosto do Twojej skrzynki

Wyślij

Upadłość konsumencka jest rozwiązaniem, którym interesuje się wielu Polaków. Wynika to przede wszystkim z ich trudnej sytuacji ekonomicznej. W takim przypadku powstaje jednak problem związany z majątkiem upadłego. Otóż jego małżonek znajduje się wówczas w bardzo ciężkim położeniu.

 

Położenie drugiego małżonka

 

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, ich majątek wspólny wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny. Co to oznacza? Otóż drugi małżonek, także wówczas, gdy nie ma żadnych długów, odpowiada za zobowiązania małżonka upadłego częścią majątku wspólnego, jaka mu przypada.

 

Wynika to wprost z art. 124 ust. 1 wspomnianej ustawy. Mianowicie cały majątek wspólny wchodzi do masy upadłości małżonka, który ogłosił upadłość, a drugi z nich może jedynie zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym z tytułu udziału w majątku wspólnym.

 

W takiej sytuacji całość majątku wspólnego ulega likwidacji. Drugi małżonek natomiast może ustawić się w kolejce wraz z wierzycielami, aby uzyskać spłatę swojego udziału. Co więcej, zdarzają się sytuacje, w których sąd lub syndyk odmawia uznania wierzytelności drugiego małżonka. Dzieje się tak, gdy wartość jego udziału jest niższa niż wysokość zobowiązań, jakie obciążają majątek wspólny.

 

Co z rozdzielnością majątkową?

 

Mało kto wie, ale rozdzielność majątkowa w takiej sytuacji niewiele pomaga. Mianowicie jest ona skuteczna wyłącznie wówczas, gdy zawarcie umowy w tym zakresie miało miejsce co najmniej na 2 lata przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

 

W kontekście powyższego warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Otóż po ogłoszeniu upadłości nie można ustanowić rozdzielności majątkowej z tzw. datą wsteczną.

Rozwód a upadłość małżonka

 

Ochronę przed upadłością małżonka może stanowić rozwód bądź separacja. Żeby jednak było to możliwe, konieczne jest wcześniejsze ustanowienie rozdzielności majątkowej.

 

Jeżeli w dacie ogłoszenia upadłości względem jednego z małżonków między małżonkami istniał ustrój wspólności majątkowej, majątek wspólny wchodzi do masy upadłości, także wówczas, gdy małżonkowie przed ogłoszeniem upadłości się rozwiedli, ale nie doszło jeszcze do podziału majątku. W takiej sytuacji zadaniem syndyka jest doprowadzenie do sądowego lub notarialnego podziału majątku wspólnego, ewentualnie wstąpienie do zainicjowanego już postępowania cywilnego.

 

Upadłość konsumencka pozwala rozpocząć od nowa kształtowanie swojej sytuacji ekonomicznej. Niestety sytuacja małżonka osoby, która składa wniosek w tym zakresie, jest naprawdę trudna. Z całą pewnością przydałaby się nowelizacja przepisów w tym zakresie.

Sprawdzam ofertę kancelarii