Separacja jest co do zasady odwracalna i prostsza od rozwodu. Jest to tzw. „niepełny rozwód”, czyli taka instytucja prawna, która potwierdza faktyczne rozłączenie małżonków, przy zachowaniu formalnej ciągłości małżeństwa. Najważniejszym następstwem separacji jest obok możliwości prowadzenia odrębnego życia, powstanie ustroju rozdzielności majątkowej, a także uchylenie domniemania pochodzenia dziecka urodzonego przez żonę. Separacja nie wyłącza możliwości uzyskania rozwodu w przyszłości, ale sama separacja nie pozwala na zawarcie nowego małżeństwa, czy powrót do poprzedniego nazwiska. Separację orzeka się jeśli rozkład pożycia jest zupełny, ale nie trwały. Nie ma znaczenia, w przeciwieństwie do rozwodu czy żąda je małżonek wyłącznie winny rozpadu małżeństwa. Orzekając separację sąd podobnie jak przy rozwodzie ustala winę rozkładu pożycia (chyba, że małżonkowie zgodnie żądają separacji), sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi oraz wysokość świadczeń alimentacyjnych. Po orzeczenia separacji zostaje ona wpisana do aktu małżeństwa. Uzyskanie separacji pozwala również na żądanie alimentów od drugiego małżonka. Sama procedura orzeczenia separacji jest zbliżona do procedury rozwodowej. Do jej orzeczenia konieczne jest złożenie pozwu oraz poniesienie opłaty (zróżnicowana w zależności od tego czy separacja jest zgodna czy sporna). Postępowanie dowodowe zwykle ogranicza się do przesłuchania stron, a samo postępowania kończy się na jednej rozprawie. Separacja nie zostanie orzeczona jeżeli na jej skutek mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci lub jest ona sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Pomimo separacja, małżonkowie nadal obowiązani się do wzajemnej pomocy, jeżeli przemawiają za tym względy słuszności. Na żądanie jednego z małżonków, sąd może orzec również o obowiązku dostarczania środków utrzymania przez jednego z małżonków na rzecz drugiego. Orzeczenie separacji umożliwia żądanie podziału wspólnego majątku. Taki podział może nastąpić, na wniosek jednego z małżonków już w wyroku orzekającym separację, jeżeli nie spowoduję to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W wyroku sąd rozstrzyga również kwestie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania. Na skutek separacji małżonkowie tracą również prawo do dziedziczenia ustawowego po sobie oraz prawo do zachowku, separacja nie wyłącza dziedziczenia testamentowego.
 
 

 

03 maja 2019
Separacja
03 maja 2019
Wydziedziczenie to w sensie prawnym, wbrew powszechnemu przekonaniu pozbawienie zstępnych, małżonka i rodziców prawa do zachowku. Nie jest więc wydziedziczeniem samo nieuwzględnienie w testamencie osoby uprawnionej. Kodeks wyróżnia trzy przypadki
03 maja 2019
Ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego to żądanie uchylenia lub wygaśnięcia obowiązku płacenia alimentów. Może ono nastąpić w razie zmiany stosunków, czyli np. istotnemu zmniejszeniu lub ustaniu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego
03 maja 2019
Usprawiedliwione potrzeby dziecka to obok zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, jeden z dwóch czynników wpływających na ustalenie wysokości alimentów. Usprawiedliwione potrzeby to bieżące potrzeby dziecka, jego wydatki, koszty utrzymania, dostosowane
  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk

CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter