CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter

Separacja jest co do zasady odwracalna i prostsza od rozwodu. Jest to tzw. „niepełny rozwód”, czyli taka instytucja prawna, która potwierdza faktyczne rozłączenie małżonków, przy zachowaniu formalnej ciągłości małżeństwa. Najważniejszym następstwem separacji jest obok możliwości prowadzenia odrębnego życia, powstanie ustroju rozdzielności majątkowej, a także uchylenie domniemania pochodzenia dziecka urodzonego przez żonę. Separacja nie wyłącza możliwości uzyskania rozwodu w przyszłości, ale sama separacja nie pozwala na zawarcie nowego małżeństwa, czy powrót do poprzedniego nazwiska. Separację orzeka się, jeśli rozkład pożycia jest zupełny, ale nie trwały. Nie ma znaczenia, w przeciwieństwie do rozwodu czy żąda jej małżonek wyłącznie winny rozpadu małżeństwa. Orzekając separację sąd, podobnie jak przy rozwodzie ustala winę rozkładu pożycia (chyba że małżonkowie zgodnie żądają separacji), sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi oraz wysokość świadczeń alimentacyjnych. Po orzeczenia separacji zostaje ona wpisana do aktu małżeństwa. Uzyskanie separacji pozwala również na żądanie alimentów od drugiego małżonka. Sama procedura orzeczenia separacji jest zbliżona do procedury rozwodowej. Do jej orzeczenia konieczne jest złożenie pozwu oraz poniesienie opłaty (zróżnicowana w zależności od tego, czy separacja jest zgodna, czy sporna). Postępowanie dowodowe zwykle ogranicza się do przesłuchania stron, a samo postępowanie kończy się na jednej rozprawie. Separacja nie zostanie orzeczona, jeżeli na jej skutek mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci lub jest ona sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Pomimo separacji, małżonkowie nadal obowiązani są do wzajemnej pomocy, jeżeli przemawiają za tym względy słuszności. Na żądanie jednego z małżonków, sąd może orzec również o obowiązku dostarczania środków utrzymania przez jednego z małżonków na rzecz drugiego. Orzeczenie separacji umożliwia żądanie podziału wspólnego majątku. Taki podział może nastąpić, na wniosek jednego z małżonków już w wyroku orzekającym separację, jeżeli nie spowoduję to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W wyroku sąd rozstrzyga również kwestie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania. Na skutek separacji małżonkowie tracą również prawo do dziedziczenia ustawowego po sobie oraz prawo do zachowku, separacja nie wyłącza dziedziczenia testamentowego.
03 maja 2019
Separacja
12 marca 2021
Już niedługo Beneficjenci Tarczy Antykryzysowej 1.0 będą musieli rozliczyć się z dofinansowań PFR. Na tę chwilę nadal nie ma odpowiedzi na pytanie, jak konkretnie będzie wyglądała procedura rozliczenia. Warto jednak
22 października 2020
Zwolnienia grupowe Kodeks pracy nie przewiduje odprawy dla pracownika zwalnianego, a jedynie odprawy rentowo-emerytalne i pośmiertne. Odprawy z pracy związane ze zwolnieniem pracownika precyzuje ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z
13 października 2020
        Zgodnie z aktualną treścią art. 70 § 8 Ordynacji Podatkowej, nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu
  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk