CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

 

Każdą umowę o pracę można wypowiedzieć, niezależnie od tego, czy była zawarta na czas określony czy nieokreślony. Okres wypowiedzenia po złożeniu odpowiedniego oświadczenia przez pracownika lub pracodawcę zależy od stażu pracy, gdyż wynosi:

 

- 2 tygodnie, jeśli pracownik zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy;

- 1 miesiąc, jeśli pracownik zatrudniony był od 6 miesięcy do 3 lat;

- 3 miesiące, jeśli pracownik zatrudniony był co najmniej 3 lata.

 

Istotnym faktem jest, że czas wypowiedzenia nie zawsze liczony jest od dnia złożenia oświadczenia, ponieważ okresy wypowiedzenia mogą być liczone w tygodniach lub miesiącach.

Dla okresów wypowiedzenia liczonych w tygodniach ostatnim dniem pracy zawsze jest sobota.

 

Dla przykładu:

Pracownik, którego obowiązuje 2-tygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę informuje przełożonego w poniedziałek 14 września o chęci zakończenia współpracy. Oznacza to, że bieg jego wypowiedzenia umowy rozpocznie się w niedzielę 20 września, a ostatnim dniem jego zatrudnienia będzie 3 października, czyli sobota. Gdyby pracownik złożył oświadczenie np. 11 września, w piątek, bieg jego wypowiedzenia rozpocząłby się już 13 września, a ostatnim dniem zatrudnienia byłaby sobota 26 września.

 

Dla okresów wypowiedzenia liczonych w miesiącach bieg wypowiedzenia rozpoczyna się wraz z nowym miesiącem kalendarzowym.


Przykłady:
a) Pracodawca wręcza pracownikowi zatrudnionemu od 5 lat w firmie wypowiedzenie umowy o pracę 1 października 2020 roku. Okres wypowiedzenia umowy o pracę rozpocznie się więc 1 listopada 2020 roku, a umowa zakończy się 31 stycznia 2021 roku.

 

b) Pracownica zatrudniona w firmie od 14 miesięcy składa wypowiedzenie 24 września. Bieg jej wypowiedzenia rozpocznie się 1 października, a umowa zostanie rozwiązana 31 października.

 

Warto także zwrócić uwagę na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Jeżeli pracodawca i pracownik ustalą dzień, w którym chcieliby rozwiązać umowę, nic nie stoi na przeszkodzie, aby w takim porozumieniu go wskazać pomimo ogólnie obowiązujących norm opisanych na początku tego wpisu. Przy rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, jak sama nazwa wskazuje, obie strony muszą zgodzić się na proponowane rozwiązanie – nie jest to jednostronne oświadczenie.

 

06 października 2020
Okres wypowiedzenia umowy o pracę
12 marca 2021
Już niedługo Beneficjenci Tarczy Antykryzysowej 1.0 będą musieli rozliczyć się z dofinansowań PFR. Na tę chwilę nadal nie ma odpowiedzi na pytanie, jak konkretnie będzie wyglądała procedura rozliczenia. Warto jednak
22 października 2020
Zwolnienia grupowe Kodeks pracy nie przewiduje odprawy dla pracownika zwalnianego, a jedynie odprawy rentowo-emerytalne i pośmiertne. Odprawy z pracy związane ze zwolnieniem pracownika precyzuje ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z
13 października 2020
        Zgodnie z aktualną treścią art. 70 § 8 Ordynacji Podatkowej, nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu
  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk