Ochrona członków zarządu sp zoo- kiedy powstaje odpowiedzialność członka zarządu? Oczywiście aby członek zarządu odpowiadał za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musza zajść określone warunki. W szczególności musi dojść do nieskutecznej egzekucji, a członek zarządu pomimo wystąpienia stanu niewypłacalności nie złożył w terminie ustawowym wniosku o ogłoszenie upadłości tej spółki (lub o otwarcie postepowania układowego lub restrukturyzacyjnego). Wiele aspektów jest ocennych, jak np.: kiedy wystąpiła niewypłacalność?, czy wierzyciel poniósł szkodę pomimo braku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości?, kiedy członek zarządu mógł mieć świadomość o stanie niewypłacalności? Z wszystkich tych ocennych zagadnień należy jednak wyłonić kilka zdarzeń, które jeśli się spełnią- to istnieje ogromne ryzyko odpowiedzialności członka zarządu. Każdy członek zarządu powinien więc wystrzegać się następujących sytuacji (mogą wystąpić łącznie, ale czasami wystarczy, że wystąpi tylko jedna z nich) , które powstaną za czasów pełnienia przez niego funkcji lub może się okazać, że powstaną zaraz po ustaniu mandatu: 1. Istnienie egzekucji innych zobowiązań, nawet częściowo skutecznych 2. Istnienie nieskutecznych egzekucji (to oczywiste) 3. Zaległości z podatkami – dotyczy wszystkich należności podatkowych, ale szczególnie tych płaconych co miesiąc 4. Zaległości w ZUS 5. Brak zapłat wynagrodzeń dla pracowników 6. Wieloletnia strata ujęta w rachunku wyników (rachunek zysków i strat) 7. Każda z wyżej wymienionych przesłanek odpowiedzialności ulega „wzmocnieniu”, jeśli okaże się, że po jej ustaleniu biegły sądowy ustali nieprawidłowo prowadzoną dokumentacje lub niekompletną dokumentację, a także gdy sprawozdania finansowe nie były terminowo składane do sądu rejestrowego Niniejszy blog służy tylko celom informacyjnym, jeśli chcecie Państwo uzyskać pełną usługę prawną dla konkretnego przypadku- proszę o kontakt 603 928 501 lub mail bezpośredni t.koson@conselion.pl
 
 

 

03 maja 2019
Ochrona członków zarządu sp zoo- kiedy powstaje odpowiedzialność członka zarządu?
25 września 2020
Ostatnim już sposobem na uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika jest postępowanie sanacyjne, które sprowadza się do przeprowadzenie działań sanacyjnych przy jednoczesnym zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Owe działania sanacyjne to czynności prawne
22 września 2020
Postępowanie układowe to trzeci rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, które opiszemy. Umożliwia ono zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Możliwość jego przeprowadzenia istnieje, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania
17 września 2020
Odszkodowanie za wynajęcie pojazdu zastępczego Ważna uchwała Sądu Najwyższego rozstrzygająca spór o istnieniu szkody związanej z najmem auta zastępczego Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów (sygn. akt III
  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk

CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter