Ochrona członków zarządu sp zoo- kiedy powstaje odpowiedzialność członka zarządu? Oczywiście aby członek zarządu odpowiadał za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musza zajść określone warunki. W szczególności musi dojść do nieskutecznej egzekucji, a członek zarządu pomimo wystąpienia stanu niewypłacalności nie złożył w terminie ustawowym wniosku o ogłoszenie upadłości tej spółki (lub o otwarcie postepowania układowego lub restrukturyzacyjnego). Wiele aspektów jest ocennych, jak np.: kiedy wystąpiła niewypłacalność?, czy wierzyciel poniósł szkodę pomimo braku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości?, kiedy członek zarządu mógł mieć świadomość o stanie niewypłacalności? Z wszystkich tych ocennych zagadnień należy jednak wyłonić kilka zdarzeń, które jeśli się spełnią- to istnieje ogromne ryzyko odpowiedzialności członka zarządu. Każdy członek zarządu powinien więc wystrzegać się następujących sytuacji (mogą wystąpić łącznie, ale czasami wystarczy, że wystąpi tylko jedna z nich) , które powstaną za czasów pełnienia przez niego funkcji lub może się okazać, że powstaną zaraz po ustaniu mandatu: 1. Istnienie egzekucji innych zobowiązań, nawet częściowo skutecznych 2. Istnienie nieskutecznych egzekucji (to oczywiste) 3. Zaległości z podatkami – dotyczy wszystkich należności podatkowych, ale szczególnie tych płaconych co miesiąc 4. Zaległości w ZUS 5. Brak zapłat wynagrodzeń dla pracowników 6. Wieloletnia strata ujęta w rachunku wyników (rachunek zysków i strat) 7. Każda z wyżej wymienionych przesłanek odpowiedzialności ulega „wzmocnieniu”, jeśli okaże się, że po jej ustaleniu biegły sądowy ustali nieprawidłowo prowadzoną dokumentacje lub niekompletną dokumentację, a także gdy sprawozdania finansowe nie były terminowo składane do sądu rejestrowego Niniejszy blog służy tylko celom informacyjnym, jeśli chcecie Państwo uzyskać pełną usługę prawną dla konkretnego przypadku- proszę o kontakt 603 928 501 lub mail bezpośredni t.koson@conselion.pl
 
 

 

03 maja 2019
Ochrona członków zarządu sp zoo- kiedy powstaje odpowiedzialność członka zarządu?
03 maja 2019
Wydziedziczenie to w sensie prawnym, wbrew powszechnemu przekonaniu pozbawienie zstępnych, małżonka i rodziców prawa do zachowku. Nie jest więc wydziedziczeniem samo nieuwzględnienie w testamencie osoby uprawnionej. Kodeks wyróżnia trzy przypadki
03 maja 2019
Ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego to żądanie uchylenia lub wygaśnięcia obowiązku płacenia alimentów. Może ono nastąpić w razie zmiany stosunków, czyli np. istotnemu zmniejszeniu lub ustaniu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego
03 maja 2019
Usprawiedliwione potrzeby dziecka to obok zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, jeden z dwóch czynników wpływających na ustalenie wysokości alimentów. Usprawiedliwione potrzeby to bieżące potrzeby dziecka, jego wydatki, koszty utrzymania, dostosowane

CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter

  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk