Právní poradenství

Praxe CONSELION Právo a daně zahrnuje všechny právní obory spojené s vedením hospodářské činnosti na polských i zahraničních trzích. Námi vypracovávaná řešení spojují existující právní podmínky s hodpodářskými reáliemi a očekáváním klientů.

O tych sprawach piszemy też na Blogu

Oblasti praxe:

Právo obchodních společností a korporační servis

Čti více

Smlouvy v obchodních vztazích

Čti více

Úpadkové a reorganizační právo

Čti více

Právní aspekty investicí

Čti více

Poradenství pro územní samosprávní celky

Čti více

Poradenstvi pro individualní klienty

Čti více

Právní audit

Čti více

CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter

  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk