CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

O NAS

Kancelář CONSELION Právo a daně Kosoń a společníci

podporuje odborným právním, daňovým a finančním poradenstvím podnikatele v rozvoji jejich činnosti. Cílem naší činnosti je zajištění komplexní podpory, zahrnující nejen věcné poradenství, ale také především tvoření efektivních řešení otázek a problemů, se kterými se hospodářské subjekty setkávájí ve své každodení praxi. Spojujeme kompetence s odbornými vědomostmi a využíváme je ke stavbě inovativních koncepcí, díky kterým podnikatelé fungují efektivněji. V každé oblasti naší praxe realizujeme projekty otevírající naším klientům nové obchodní možnosti.

Tomasz Kosoń

Vedoucí Partner

 

Absolvent Fakulty práva, administrace a ekonomie Vratislavské Univerzity, obhájil soudcovskou a rádcovskou zkoušku (právní rádce - obdoba českého advokáta). Je tvůrcem a manažerem právních, finančních a investičních společností, tvořících skupinu DAF. Expert v oboru obchodních společností, úpadkového a reorganizačního řízení. Specializuje se v transformacích podniků a kapitálových restrukturalizacích. Navrhovatel a zakladatel webového serveru Polské dluhy, který je jednou z největších polských burz informací o pohlédávkách.

V týmu Conselion Právo a daně je zodpovědný za Právní poradenství.

Marcin Pacyna

Partner

 

Advokát a daňový poradce. Absolvent Fakulty práva, administrace a ekonomie Vratislavské univerzity. V daňovém právu se specializuje již od 2002 roku, spolupracuje s polskými i zahraničními podnikateli. Autor mnoha knih, komentářů a článků vydávaných mj. v novinách Gazeta Prawna a publikacích Daňového vydavatelství GOFIN. O své vědomosti se dělí se studenty Fakulty práva a administrace Opolské univerzity, vede také pravidelná školení pro Polskou akademii účetnictví a.s. ; nyní spolupraxuje s Akademií účetnictví Compartners. Je inicátorem a tvůrcem inovativního školícího projektu Cesta daňové kariéry, jehož účastníci mají možnost připravit se k práci na všech kompetenčních stupních v oboru daní.

V týmu CONSELION Právo a daně je zodpovědný za Daňové poradenství.

Andrzej Trznadel

Partner

 

Absolvent Vratislavského vysokého učení technického a doktorského studia na Fakultě managementu a informatiky Ekonomické univerzity ve Vratislavi. Ůspěšně ukončil postgraduální studium obchodního práva na Fakultě práva a administrace ve Vratislavi a financí a bankovnicví na Ekonomické univerzitě ve Vratislavi. Expert v oboru kapitálových transakcí, obchodního práva, transformací podniků, financí, bankovnictví a managementu. Spoluzakladatel a dlouholetý manažer Dolnoslezkého makléřského domu. Spravoval fondy private equity. Inicioval a vedl právně-finanční i kapitálové projekty v energetickém, těžkoprůmyslovém, chemickém a farmaceutickém sektoru. Byl autorizovaným poradcem New Connet, vedl transformace, emisní projekty a také první veřejné nabídky akcií technologických společností kótovaných na ASO a Burze cenných papírů ve Varšavě A.S. Autor četných novinových článků a vědeckých publikací mj. z oboru kapitálových trhů, vývojových strategii podniků a financování hospodářské činnosti. Mnohokrát zasedal v dozorčích radách společností, z nichž některé byly kótované na Burze cenných papírů ve Varšavě.

V týmu CONSELION Právo a daně je zodpovědný za Transkakční a kapitálové poradenství.

Vážení,

mnoho let podporujeme naše zákazníky a pomáháme jim, jak firemním, tak individuálním. Během této doby jsme získali velké zkušenosti a specializovali se na poskytování široce pojímaných právních služeb. Naši klienti po uplatnění námi navrhovaných řešení téměř v každém případě dosahují měřitelných výhod.
Seznamte se, prosím, s našimi řešeními. Zároveň věříme, že se naše nabídka stane dobrým začátkem budoucí spolupráce. 

 

 

S úctou,

advokát Tomasz Kosoń

Kancelář střižená na míru

  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk

Partneři: