CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Finanční poradenství

Současná struktura finančních a kapitálových trhů umožňuje podnikatelům získání externího financování v rozmanitých formách a za podmínek přizpůsobených jeho potřebám a možnostem.

Klienti kanceláře CONSELION Právo a daně jsou často překvapeni informací o množství finančních nástrojů nacházejících se v jejich dosahu, díky jejichž využití mohou zvětšit svůj obchodní potenciál. Podporujeme je ve správném uspořádání finanční struktury podniku a výběru finančních partnerů. Radíme také, jak využívat získané prostředky takovým způsobem, aby byl dosažený optimální ekonomický výsledek. Integrální součástí námi uvedené finanční strategie je v některých případech analýza, zahrnující budoucí kapitálové tranformace firmy.

Díky širokým znalostem a zkušenostem v oboru navrhování zdroju financování jsme aktivními učastníky vztahů s finančními institucemi a investory. Při práci také vždy dbáme na co nejlepší zabezpeční zájmů našeho klienta.

Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Telefon
E-mail:
Treść wiadomości:
ODESLAT
ODESLAT
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Podle umění. 6 s. 1 svítí. obecné nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016. Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů za účelem kontaktování a zodpovězení dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře.

  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk