Będą nowe przepisy dotyczące budowy małych domów?

Blog

Skontaktuj się z nami

28-06-2024
Będą nowe przepisy dotyczące budowy małych domów?

Najpopularniejszy post

Gotowe pomysły na biznes prosto do Twojej skrzynki

Wyślij


Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiada zmiany dotyczące budowy domów o powierzchni do 70 m2. Obecnie bowiem można rozpocząć realizację takiej inwestycji nawet z naruszeniem prawa, a starosta nie może w takiej sytuacji nic zrobić. Właśnie to ma ulec zmianie.


Nowelizacja prawa budowlanego 2024


W projekcie nowelizacji Prawa budowlanego, który jest obecnie procedowany, przewidziano, iż konieczna będzie ograniczona weryfikacja dokumentacji składanej wraz ze zgłoszeniem budowy domu. Będzie jej dokonywał urzędnik, który sprawdzi kompletność dokumentacji, a następnie sprawdzi, czy wszystko jest zgodne z art. 29 ust. 1 pkt. 1a Prawa budowlanego. W przepisie tym postanowiono wprost, że dom o powierzchni do 70 m2 musi służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Gdyby okazało się, że weryfikacja, o której mowa, zakończy się w negatywny sposób, starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) będzie mógł wnieść sprzeciw.


Wielu prawników wskazuje, że nowelizacja, na mocy której wprowadzono możliwość budowy niewielkich domów bez pozwolenia, była od początku niedopracowana. W procedowanym projekcie przewidziano wzmocnienie funkcji prewencyjnej organów administracji. Powinno to więc ograniczyć ewentualne nadużycia.


Warto zwrócić uwagę, że nierzadko zdarza się tak, że inwestor nieświadomie buduje niezgodnie z przepisami. Co więcej, dowiaduje się o tym podczas kontroli powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Zdarzają się także sytuacje, w których ktoś świadomie próbuje obejść obowiązujące przepisy.


Co zmieni się w przepisach prawa budowlanego?


Niektórzy eksperci postulują, aby zlikwidować możliwość budowania niewielkich domów bez pozwolenia. Wskazują oni bowiem na wadliwość tego rozwiązania, która istnieje od początku obowiązywania przepisów w tym zakresie.


Warto dodać, że w obecnie obowiązujące procedurze zgłoszeniowej organ nie może zgłosić sprzeciwu. Z tego względu nowelizacja przepisów wzbudza pewne wątpliwości natury prawnej. Zdaniem części ekspertów najlepszym rozwiązaniem byłoby objęcie domów o powierzchni do 70 m2 procedurą zgłoszeniową.


Nowe przepisy z całą pewnością nie stanowią rozwiązania problemu, jednakże są krokiem w dobrym kierunku. Dotychczas podczas budowy niewielkich domów dochodziło do naruszeń prawa, nierzadko niezawinionych. Po wejściu w życie nowych przepisów powinno to się zmienić. Nie wiadomo jednak, jak długo pozostanie czekać na nowelizację Prawa budowlanego.


Potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa budowlanego?Sprawdzam ofertę kancelarii