Audyt prawny

W każdym istotnym momencie działalności przedsiębiorstwa, szczególnie w trakcie przekształceń kapitałowych i własnościowych, należy dokonać oceny jego funkcjonowania w aspekcie prawnym. Istotą audytu jest zbadanie zgodności z przepisami przyjętych procedur, polityki podatkowej i rachunkowej, wzorów dokumentów, metod komunikacji z otoczeniem oraz działań handlowych i marketingowych.

Częste zmiany w polskim prawodawstwie powodują, że nawet małe i średnie przedsiębiorstwa narażone są na mimowolne naruszanie obowiązujących norm, co może powodować daleko idące sankcje finansowe i karne.

Przegląd ten prowadzony jest nie tylko pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, lecz także w aspekcie zabezpieczenia kluczowych interesów oraz pozycji prawnych badanego podmiotu. Audyt prawny obejmuje zarówno stany i relacje prawne występujące w obszarze działalności gospodarczej przedsiębiorstwa oraz jego sferze korporacyjnej.

Realizowane przez nas audyty prawne zawierają:

  • opis aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa,
  • wskazanie obszarów potencjalnego ryzyka,
  • sugerowane zmiany organizacyjne i prawne.

Zaangażowanie zewnętrznego audytora pozwala uzyskać obiektywną opinię na temat działania przedsiębiorstwa, uzupełnioną o specjalistyczne porady w pełni odpowiadające bieżącej sytuacji prawnej i gospodarczej.

Firmy budowlane

Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Telefon
E-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter

  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs