CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © vykdymas Spectrum Marketing | Kopijavimas draudžiamas

Apie mus

Kanceliarija CONSELION Teisė ir Mokesčiai Tomasz Kosoń ir Bendrininkai

remia įmones jų veiklos vystyme, teikdama specializuotas konsultacijas teisės, mokesčių ir finansų klausimais.

Mūsų veiklos tikslas – teikti kompleksinę paramą, kuri apima ne tik konsultavimą esminiais klausimais, bet pagrindinai – numatyti efektyvius metodus klausimams ir problemoms spręsti su kuriomis ūkiniai subjektai susitinka savo kasdieninėje praktikoje,

Jungiame kompetencijas su specializuotomis žiniomis taikydami jas novatoriškų koncepcijų kūrimui, ko dėka įmonės funkcionuoja tvarkingiau ir efektyviau. Kiekvienoje mūsų praktikos srityje realizuojame projektus, kurie atidaro mūsų Klientams naujas verslo vystymo galimybes.

Tomasz Kosoń

Valdantysis partneris

 

Vroclavo Universiteto Teisės, Administracijos ir Ekonomijos fakulteto absolventas, turintis teisėjo ir juriskonsulto teises. Grupę DAF sudarančių juridinių, finansinių bei investicinių įmonių steigėjas ir vadybininkas. Ekspertas prekybinių bendrovių teisės bei bendrovių bankroto ir taisymo teisės srityje. Specializuojasi įmonių performavimo ir kapitalo restruktūrizacijos srityje. Internetinio serviso sumanymo „Lenkų Skolos“ autorius ir steigėjas, serviso kuris yra viena iš didžiausių informacijos apie skolas Lenkijos biržų.

Kanceliarijos CONSELION Teisė ir Mokesčiai kolektyve yra atsakingas už teisinių konsultacijų sektorių.

Marcin Pacyna

Partneris

 

Advokatas ir mokesčių patarėjas. Vroclavo Universiteto Teisės, Administracijos ir Ekonomijos fakulteto absolventas. Nuo 2002 metų specializuojasi mokesčių teisėje bendradarbiaudamas su Lenkijos ir užsienio įmonėmis. Daugelio knygų, komentarų ir straipsnių autorius, straipsnių, kurie yra spausdinami tarp kita ko dienraštyje „Gazeta prawna“ ir Mokesčių leidyklos GOFIN leidiniuose. Savo žiniomis dalinasi su Opolės Universiteto Teisės ir Administracijos fakulteto studentais. Cikliškai organizuoja mokymo kursus Lenkijos Sąskaitybos Akademijoje (Polska Akademia Rachunkowości S.A.); dabartiniu metu bendradarbiauja su Sąskaitybos akademija „Compartners“. Yra inovacinio mokymo projekto, kuris vadinasi „Mokestinės karjeros takas“, sumanymo autoriumi ir kūrėju; šio projekto paskaitų klausytojai turi galimybę pasiruošti darbui visose kompetencijos mokesčių srityje pakopose.

Kanceliarijos CONSELION Teisė ir Mokesčiai kolektyve yra atsakingas už mokestinių konsultacijų sektorių.

Andrzej Trznadel

Partneris

 

Vroclavo Politechnikos Instituto bei Vroclavo Ekonomikos Universiteto Valdymo ir Informatikos fakulteto daktarato studijų absolventas. Baigė podiplomines studijas prekybos teisės srityje Vroclavo Universiteto teisės ir administracijos fakultete bei finansų ir bankininkystės teisės podiplomines studijas Vroclavo Ekonomikos Universitete. Ekspertas kapitalo sandėrių, prekybos teisės, įmonių performavimo, finansų ir bankininkystės bei įmonių valdymo srityje. Vienas iš Žemutinės Silezijos Maklerių rūmų steigėjų ir daugiametis jų vadybininkas. Valdė private equity fondus. Iniciavo ir realizavo su teise, finansais ir kapitalu susijusius projektus energetikos, sunkiosios pramonės, chemijos ir farmacijos sektoriuje. Kaip autorizuotas NewConnect patarėjas realizavo performavimus, emisijos projektus bei technologinių bendrovių viešinimą Alternatyvioje apyvartos sistemoje ir Vertybinių popierių biržoje (VPB). Daugelio straipsnių periodinėje ir mokslinėje spaudoje autorius nagrinėjantis kapitalo rinkas, įmonių vystymo strategiją bei bankininkystės sektoriaus vykdomą ūkinės veiklos finansavimą. Daugelį kartų veikė Stebėtojų tarybose, taip pat bendrovėse užregistruotose Vertybinių popierių biržoje.

Kanceliarijos CONSELION Teisė ir Mokesčiai kolektyve yra atsakingas už konsultacijų sektorių sandėrių ir kapitalo vystymo srityje.

Gerbiamieji,

daugelį metų remiame mūsų klientus ir jiems padedame, tai ne tik verslo klientai, bet ir individualūs. Per šį laiką įgijome daug patirties ir teikiame plačiai suprantamas teisines paslaugas. Beveik kiekvienu atveju mūsų klientai naudodami mūsų pasiūlytus sprendimus pasiekia išmatuojamos naudos.
Kviečiu susipažinti su mūsų sprendimais. Tuo pačiu tikime, kad mūsų pasiūlymas bus gera pradžia būsimam bendradarbiavimui. 

 

 

Pagarbiai, 
Juriskonsultas Tomasz Kosoń

Kontora pagal poreikius

  1. pl
  2. en
  3. de
  4. it
  5. lt
  6. cs
  7. ru
  8. uk

Partneriai