• Polski
  • Lietuvių
  • Italiano
  • English
  • Deutsch
  • Čeština

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Skomplikowane procedury podatkowe i częste zmiany w przepisach sprawiają, że zarządzanie ryzykiem podatkowym stało się narzędziem biznesowym, bez którego niemożliwe jest prowadzenie zrównoważonej strategii podatkowej i bezpieczny rozwój działalności przedsiębiorstwa.

Sytuację dodatkowo komplikuje mnogość interpretacji i bogate orzecznictwo prawne oraz rygorystyczne sankcje przy jednocześnie rosnącym nadzorze podatkowym. Jeśli dołączyć do tego oczekiwania interesariuszy firmy (klientów, udziałowców, instytucji finansujących itp.), często realia, w których ostatecznie porusza się podmiot gospodarczy, wpływają na jego możliwości ekspansji.

Nasze wsparcie ukierunkowane jest tu na ocenę bieżącej sytuacji firmy i realizowanych przez nią transakcji – zarówno standardowych, jak i specyficznych - pod kątem bezpieczeństwa podatkowo-finansowego. W obszarze tym znajdują się:

  • ocena ryzyk prawno-podatkowych
  • analiza istniejącej struktury funkcji podatkowych
  • definiowanie potencjalnych problemów
  • modelowanie rozwiązań

Systematyczny nadzór nad ryzykiem podatkowym pozwala przedsiębiorstwu i osobom zarządzającym na zwiększenie efektywności przyjętego systemu podatkowego, a w wielu wypadkach także na uniknięcie sankcji karno-skarbowych.

Webinar