• Polski
  • Lietuvių
  • Italiano
  • English
  • Deutsch
  • Čeština

Relacje z rynkami finansowymi i kapitałowymi

Relacje z rynkami finansowymi i kapitałowymi

Oferujemy multidyscyplinarne wsparcie w celu efektywnego pozycjonowania naszego Klienta na rynku kapitałowym i zbudowania skutecznych relacji z instytucjami bankowymi i finansowymi.

CONSELION Prawo i Podatki pełni rolę doradcy prawnego i finansowego przy publicznych i niepublicznych ofertach papierów wartościowych oraz w procesie dopuszczenia i wprowadzenia akcji lub obligacji spółki do obrotu na rynkach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Opracowujemy kompleksowe scenariusze umożliwiające pozyskanie finansowania na działalność bieżącą i inwestycyjną dla pojedynczych podmiotów i grup kapitałowych. Wśród najczęściej realizowanych przez nas projektów znajdują się:

  • doradztwo przy organizacji instrumentów dłużnych,
  • wsparcie w zakresie debiutów giełdowych i emisji akcji,
  • opiniowanie i organizacja projektów inwestycyjnych,

Wieloletnie doświadczenie w projektach o charakterze emisyjnym i ewolucyjnym oraz doskonała znajomość uczestników rynku finansowego i kapitałowego pozwala nam na wypracowywanie efektywnych i innowacyjnych koncepcji prawno-biznesowych.

Webinar