• Polski
 • Lietuvių
 • Italiano
 • English
 • Deutsch
 • Čeština

Przekształcenia kapitałowe przedsiębiorstw

Przekształcenia kapitałowe przedsiębiorstw

Potrzeba zmiany formy prawnej i struktury kapitałowej przedsiębiorstwa związana jest najczęściej z poszukiwaniem możliwości zwiększenia skali prowadzonej działalności lub zamiarem pozyskania nowych obszarów biznesowej aktywności.

Oferujemy doradztwo mające na celu stworzenie optymalnych rozwiązań prawno-finansowych, pozwalających na realizację interesów przedsiębiorstw, ich właścicieli i inwestorów. W zakresie naszych usług znajdują się:

 • dobór optymalnej formy prawnej dla prowadzonej działalności,
 • przeprowadzenie procesu przekształceniowego dla spółek i indywidualnych przedsiębiorców,
 • łączenie i podział spółek,
 • wycena wartości przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie spółki do kupna lub sprzedaży,
 • opracowanie i realizacja programu ochrony przedsiębiorstwa przed wrogim przejęciem.

We wszystkich projektach z tej dziedziny bierzemy pod uwagę i wskazujemy potencjalne konsekwencje podatkowe ich wdrożenia.

Webinar