• Polski
 • Lietuvių
 • Italiano
 • English
 • Deutsch
 • Čeština

Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo upadłościowe i naprawcze

Nawet przejściowe na pozór trudności finansowe mogą doprowadzić do upadłości przedsiębiorstwa i poważnych konsekwencji dla osób nim zarządzających. Im szybciej wprowadzone zostaną działania naprawcze i restrukturyzacyjne, tym łatwiej będzie odzyskać stabilną sytuację prawno-finansową.

 

Służymy szeroką wiedzą z dziedziny prawa i finansów podmiotom zagrożonym utratą płynności finansowej. Nasze usługi obejmują:

 • audyt finansowy,
 • ocenę zasadności wdrożenia postępowania naprawczego lub ogłoszenia upadłości,
 • pomoc w opracowaniu wniosków upadłościowych lub naprawczych,
 • stałe doradztwo w procesie restrukturyzacji, upadłości lub likwidacji,
 • udział w opracowywaniu propozycji układowych,
 • wsparcie w negocjacjach z wierzycielami w ramach postępowania układowego,
 • ochrona i reprezentacja zarządu.

Odpowiednio wczesne podjęcie działań naprawczych stwarza możliwość restrukturyzacji zadłużenia, dzięki czemu istnieje szansa na samodzielne odzyskanie bieżącej płynności finansowej i uniknięcie postępowania upadłościowego.

Webinar