• Polski
  • Lietuvių
  • Italiano
  • English
  • Deutsch
  • Čeština

Prawne aspekty inwestycji

Prawne aspekty inwestycji

Oferujemy wsparcie prawne dla inwestycji mających charakter zarówno finansowy, jak i rzeczowy, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości i przedsięwzięć kapitałowych. Skorzystanie z doradztwa prawnego w tym obszarze pozwoli Klientowi skupić się wyłącznie na biznesowej stronie inwestycji.

 

Klienci mogą liczyć na nas na każdym etapie realizacji projektu – od analizy prawno-finansowej jego założeń po zakończenie wdrożenia. Naszym zadaniem jest:

  • ocena ryzyk prawnych, finansowych i podatkowych,
  • wskazanie tzw. punktów wrażliwych projektu,
  • dobór optymalnych metod realizacji,
  • wsparcie na etapie wykonawczym,
  • nadzór nad stroną formalno-prawną (w tym opracowywanie kluczowych dokumentów transakcyjnych).

W tym obszarze szczególnej uwadze Kontrahentów polecamy audyt prawny nieruchomości, w ramach którego dokładnie sprawdzamy, czy dane zawarte w księdze wieczystej w pełni odzwierciedlają stan faktyczny i prawny nieruchomości.

Webinar