• Polski
  • Lietuvių
  • Italiano
  • English
  • Deutsch
  • Čeština

Postępowanie karne skarbowe

Postępowanie karne skarbowe

Działalność podmiotu gospodarczego wymaga od osób zarządzających i właścicieli codziennego podejmowania decyzji, które często oparte są o niejednorodne orzecznictwo prawne. Duża zmienność legislacyjna powoduje, że wiele z nich obarczonych jest ryzykiem sankcji karnych i finansowych, zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i osoby decyzyjnej.

Oferujemy szerokie wsparcie, umożliwiające ograniczenie tego ryzyka. Naszym Klientom zapewniamy:

  • doradztwo w zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej
  • przygotowanie do postępowania wyjaśniającego i procesowego
  • obsługę prawną spraw karnych skarbowych
  • reprezentację w postępowaniach procesowych

Dzięki kompleksowości naszych usług w zakresie doradztwa podatkowego przedsiębiorcy korzystający z naszych usług zyskują możliwość prowadzenia działalności w sposób dynamiczny, innowacyjny i jednocześnie bezpieczny.

Webinar