• Polski
  • Lietuvių
  • Italiano
  • English
  • Deutsch
  • Čeština

Podatkowe aspekty fuzji i przejęć

Podatkowe aspekty fuzji i przejęć

Konsekwencje podatkowe dla podmiotów gospodarczych wynikają nie tylko z realizowanych przez nie transakcji w ramach przyjętego profilu działalności. Rezultat podatkowy pojawia się także w następstwie przekształceń i transakcji kapitałowych.

Przekazujemy Klientom wiedzę na temat możliwych konsekwencji podatkowych, dzięki czemu mogą oni podejmować w pełni świadome decyzje biznesowe, obarczone mniejszym ryzykiem finansowo-prawnym. W ten sposób zwiększamy szanse na powodzenie transakcji i maksymalizację płynących z nich korzyści.

Webinar